Kadromuz

Profesör Kemal İnat

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans eğitimini 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Kemal İnat, doktorasını 2000 yılında Almanya'nın Siegen Üniversitesi'nde "21. Yüzyılın Başında Türkiye'nin Ortadoğu Politikası" başlıklı teziyle tamamladı. 1994 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Kemal İnat, 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. Aynı üniversitede 2011-2014 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-2018 yılları arasında ise Ortadoğu Enstitüsü müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılından beri yayımlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı ve 2009'dan beri yayımlanan Türk Dış Politikası Yıllığı isimli çalışmaların editörleri arasında yer alan İnat'ın, Dünya Çatışmaları, AK Parti Dış Politika, Handbuch der Religionen der Welt ve Internationale Wirtschaftsorganisationen gibi çok sayıda kitap ile Blaetter für deutsche und internationale Politik, Bilgi, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi ve Insight Turkey gibi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Ortadoğu çalışmaları ve Türk dış politikası alanlarında dersler veriyor.

 

 

Kitaplar

 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2020, SETA Yayınları, İstanbul, 2021.
 • Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2020, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, 2021.
 • Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran, Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin Hakları (Edits), SETA Yayınları, İstanbul 2020.
 • Kemal İnat ve Burhanettin Duran (Edits.), İran Yaptırımları, SETA Yayınları, Ankara, 2019.
 • Kemal İnat, Ali Aslan ve Burhanettin Duran (Edits.), AK Parti'nin 15 Yılı. Dış Politika, SETA Yayınları, Ankara 2017.
 • Kemal İnat ve Büşra Zeynep Özdemir (Edits.), Dünya Enerji Trendleri, SETA Yayınları, İstanbul 2021.
 • Kemal İnat, B.Duran, M.Ataman (Edits.), Dünya Çatışmaları, Nobel Yayınları, 2 Cilt, Ankara 2016.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2019, SETA Yayınları, İstanbul, 2020.
 • Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2020, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, 2020.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2018, SETA Yayınları, Ankara, 2019.
 • Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2018, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, 2019.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2017, SETA Yayınları, Ankara, 2018.
 • Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2017, Kadim Yayınları, 2018.
 • Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2016, Kadim Yayınları, 2017.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, SETA Yayınları, Ankara, 2017.
 • Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2015, Açılım Kitap, İstanbul, 2016.
 • Burhanettin Duran ve Kemal İnat (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, SETA Yayınları, Ankara, 2016.
 • Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2014, Açılım Kitap, İstanbul 2015.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Balcı (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, SETA Yayınları, Ankara 2015.
 • Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2013, Açılım Kitap, İstanbul 2014.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Balcı (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2013, SETA Yayınları, Ankara 2015.
 • Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2012, Açılım Kitap, İstanbul 2013.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ufuk Ulutaş (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2012, SETA Yayınları, Ankara 2013.
 • Kemal İnat vd. (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2011, Açılım Kitap, İstanbul 2012.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Resul Usul (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, SETA Yayınları, Ankara 2012.
 • Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mesut Özcan (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, SETA Yayınları, Ankara 2011.
 • Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011.
 • Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, SETA Yayınları, Ankara 2011.
 • Kemal İnat, B.Duran, M.Ataman (Edits.), Dünya Çatışmaları, Nobel Yayınları, 2 Cilt, Ankara 2010.
 • Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009.
 • Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2007, Küre Yayınları, İstanbul 2009.
 • Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2006, Nobel Yayınları, Ankara 2008.
 • Kemal İnat ve Ali Balcı (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara 2006.
 • Wolfgang Gieler and Kemal İnat (Edits.), Foreign Policy in the Greater Middle East. Central Middle Eastern Countries, WVB-Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin, 2005.
 • Kemal İnat (Edits.), ABD'nin Haydut Devletleri, Değişim Yayınları, İstanbul 2004.
 • Wolfgang Gieler, Hasan Gürak, Kemal İnat (Edits), Turkey at the Crossroads, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2002.

Makaleler 

 • Kemal İnat ve Melih Yıldız, "Will the Rise of China Transform the International System?", Insight Turkey, Fall 2021, ss. 231-258.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2020", Ortadoğu Yıllığı 2020, ORSAM Yayınları, İstanbul 2021, s. 9-25.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2019", Ortadoğu Yıllığı 2019, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul 2020, s. 1-17.
 • Kemal İnat ve Melih Yıldız, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2018", Ortadoğu Yıllığı 2018, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul 2019, s. 1-16.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2017", Ortadoğu Yıllığı 2017, Kadim Yayınları, İstanbul 2018.
 • Kemal İnat, "Anti-Turkey Sentiment in Europe during the Referendum Process", Insight Turkey, Spring 2017, Volume 19, No. 2, ss. 43-61.
 • Kemal İnat, "Economic Relations between Turkey and Germany", Insight Turkey, Winter 2016, ss. 21-34.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2016", Ortadoğu Yıllığı 2016, Kadim Yayınları, 2017.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2015", Ortadoğu Yıllığı 2015, Açılım Kitap, İstanbul, 2016.
 • Kemal İnat, "Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK Parti Dönemi", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Sayı 1, Yıl 1, 2014, ss. 1-24.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2012", Ortadoğu Yıllığı 2012, Sayı 8, Yıl 8, ss.9-30.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin İran Politikası 2011", Ortadoğu Yıllığı 2011, Sayı 7, Yıl 7, ss.9-30.
 • Kemal İnat, "Türkische Aussenpolitik zwischen Europa und Amerika", Blätter für deutsche und internationale Politik, Oktober 2005, s. 1237-1241.
 • Kemal İnat, "Alman Dış Politikası'nın Temel Belirleyicileri: Tarih, Ekonomi ve Güvenlik", Finanspolitik ve Ekonomik Yorumlar, 2011, Cilt:48, Sayı: 556, ss. 45-55.
 • Kemal İnat, "Birleşme Sonrasında Almanya'nın Dış Politikası: 'Normalleşme'nin Son Adımları", Bilgi, 2009/1. s. 1-37.
 • Kemal İnat, "Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK Parti Dönemi", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Sayı 1, Yıl 1, 2014, ss. 1-24.
 • Kemal İnat ve B. Duran, "AKP Dış Politikası: Teori ve Uygulama", Demokrasi Platformu, Güz 2005, ss. 1-39.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Kıbrıs Politikası'nın Dönüşümü", Bilgi, 2005/2, ss. 43-65.
 • Kemal İnat, "Die deutsche Wiedervereinigung und Europäische Union", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2002-1, Sayı: 4, ss. 86-96.

Kitap Bölümleri 

 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Turkey", Handbook of Asian States, Markus Porsche-Ludwig ve Ying Yu-Chen, ed., Lit Verlag, Zürich, 2021, s. 693-709.
 • Kemal İnat, "Dünya Enerjisinde Değişim ve Süreklilik Trendleri", Dünya Enerji Trendleri, ed. Kemal İnat ve Büşra Zeynep Özdemir, SETA Yayınları, İstanbul 2021, s. 13-36.
 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Türkiye'nin İran Politikası 2020", Türk Dış Politikası Yıllığı 2020, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner, SETA Yayınları, İstanbul 2021, s. 223-246.
 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Ortadoğu Ülkelerinin Enerji Politikaları", Dünya Enerji Trendleri, ed. Kemal İnat ve Büşra Zeynep Özdemir, SETA Yayınları, İstanbul 2021, s. 389-413.
 • Kemal İnat ve Burhanettin Duran, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikasının Temel Parametreleri", Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin Hakları, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran, SETA Yayınları, İstanbul 2020, s. 9-30.
 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Türkiye'nin İran Politikası 2019", Türk Dış Politikası Yıllığı 2019, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner, SETA Yayınları, İstanbul 2020, s. 59-83.
 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Türkiye'nin İran Politikası 2018", Türk Dış Politikası Yıllığı 2018, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner, SETA Yayınları, Ankara 2019, s. 27-51.
 • Kemal İnat ve Burhanettin Duran, "İran Yaptırımlarının Bölgesel ve Küresel Yansımaları", İran Yaptırımları, ed. Kemal İnat ve Burhanettin Duran, SETA Yayınları, Ankara 2019, s. 11-23.
 • Kemal İnat ve Şerif Dilek, "ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Türkiye'nin Tavrı", İran Yaptırımları, ed. Kemal İnat ve Burhanettin Duran, SETA Yayınları, Ankara 2019, s. 257-281.
 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Türkiye'nin İran Politikası 2017", Türk Dış Politikası Yıllığı 2017, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner, SETA Yayınları, Ankara, 2018.
 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Türkiye'nin İran Politikası 2016", Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner, SETA Yayınları, Ankara, 2017.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2016", Ortadoğu Yıllığı 2016, 2017.
 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Türk-Amerikan İlişkilerinde "Eksen" Sorunu", AK Parti'nin 15 Yılı. Dış Politika, ed. Kemal İnat, Ali Aslan ve Burhanettin Duran, SETA Yayınları, Ankara 2017, ss. 109-134.
 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Suriye Savaşı ve ABD'nin Gölgesinde Türk-İran İlişkileri", AK Parti'nin 15 Yılı. Dış Politika, ed. Kemal İnat, Ali Aslan ve Burhanettin Duran, SETA Yayınları, Ankara 2017, ss. 239-262.
 • Kemal İnat ve Mustafa Caner, "Türkiye'nin İran Politikası 2016", Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner, SETA Yayınları, Ankara, 2017.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin İran Politikası 2015", Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, ed. Burhanettin Duran ve Kemal İnat, SETA Yayınları, Ankara, 2016.
 • Kemal İnat ve Abdullah Yeğin, "Türkiye'nin İran Politikası 2014", Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ufuk Ulutaş, SETA Yayınları, Ankara 2015, ss. 141-170.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin İran Politikası 2013", Türk Dış Politikası Yıllığı 2013, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Balcı, SETA Yayınları, Ankara 2014, ss. 117-141.
 • Kemal İnat ve Filiz Cicioğlu, Avrupa Birliği, Edits., Ali Balcı ve Şaban Kardaş, Uluslararası İlişkilere Giriş,
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin İran Politikası 2012", Türk Dış Politikası Yıllığı 2012, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ufuk Ulutaş, SETA Yayınları, Ankara 2013, ss. 183-213.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Orta Doğu Politikaları", Davut Dursun ve Tayyar Arı (Edits.), Orta Doğuda Siyaset, Anadolu Üniversitesi, 2013, 188-226.
 • Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, "Türkiye'nin İran, Suriye, İsrail ve Lübnan Politikası 2011", Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 205-264.
 • Kemal İnat ve Nurpeis Kulzhabay Tegi, "Religion in Kasachstan", Markus Porsche-Ludwig ve Jürgen Bellers (Edits.), Handbuch der Religionen der Welt", Bautz Verlag, 2012.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin İran Politikası 2010", Ortadoğu Yıllığı 2010, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, İsmail Numan Telci, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 9-41.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin İran Politikası 2009", Ortadoğu Yıllığı 2009, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2011.
 • Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, "Türkiye'nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010", Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136.
 • Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, "Türkiye'nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009", Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 93-158.
 • Kemal İnat, "Irak: ABD ve Saddam Hüseyin "İşbirliği" ile Gelen Yıkım", Dünya Çatışmaları, Cilt 1, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, ss. 9-98.
 • Kemal İnat ve A. Balcı, "Makedonya: Balkanlarda Tarihi Miras Kavgası ve Etnik Çatışma", Dünya Çatışmaları, Cilt 1, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, ss. 639-655.
 • Kemal İnat, "Sudan: Neo-Kolonializmin Kıskacında Bölünme Sancısı", Dünya Çatışmaları, Cilt 2, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, ss. 3-60.
 • Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti(Zaire): Orta Afrika İç Savaşı", Dünya Çatışmaları, Cilt 2, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, ss. 121-148.
 • Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, "Burundi: 'Ortadoğu' Afrika'da Etnik Çatışma", Dünya Çatışmaları, Cilt 2, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, ss. 97-120.
 • Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, "Ruanda: 'Ortadoğu' Afrika'da Katliamlar Ülkesi", Dünya Çatışmaları, Cilt 2, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, ss. 149-170.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin İran Politikası 2008", Ortadoğu Yıllığı 2008, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 9-47.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin İran Politikası 2007", Ortadoğu Yıllığı 2007, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Murat Yeşiltaş, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 1-29.
 • Kemal İnat ve Ali Balcı, "Dış Politika: Teorik Perspektifler", Uluslararası Politikayı Anlamak: Ulus-devletten Küreselleşmeye, ed. Zeynep Dağı, Alfa Yayınları, İstanbul 2007. ss. 212-287.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Dönüşümünde Avrupa Birliği'nin Etkisi", Dönüşüm Sürecindeki Türkiye, ed. Davut Dursun, Burhanettin Duran, Hamza Al, Alfa, İstanbul 2007, ss. 97-120.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2006", Ortadoğu Yıllığı 2006, ed. Kemal İnat ve Muhittin Ataman, Nobel Yayınları, Ankara 2007, ss. 1-54.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2005", Ortadoğu Yıllığı 2005, ed. Kemal İnat ve Ali Balcı, Nobel Yayınları, Ankara 2006, ss. 1-38.
 • Kemal İnat, "Irak 2005", Ortadoğu Yıllığı 2005, ed. Kemal İnat ve Ali Balcı, Nobel Yayınları, Ankara 2006, ss. 53-78.
 • Kemal İnat, "Avrupa Politik İşbirliği'nin Doğuşu", Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ed. O. Kaymakçı, Nobel Yayınları, Ankara, 2005, ss. 3-21.
 • Kemal İnat, "Republic of Turkey", Foreign Policy in the Greater Middle East. Central Middle Eastern Countries, ed. W. Gieler ve K. Inat, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin, 2005, ss. 9-22.
 • Kemal İnat ve M. Yeşiltaş, "Islamic Republic of Iran", Foreign Policy in the Greater Middle East. Central Middle Eastern Countries, ed. W. Gieler ve K. Inat, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin, 2005, ss. 23-36.
 • Kemal İnat ve M. Ataman, "KEIT", Internationale Wirtschaftsorganisationen. Entsteheung-Struktur-Perspektiven, ed. W. Gieler, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2005, ss. 211-220.
 • Kemal İnat ve S. İnanclı, "ECO", Internationale Wirtschaftsorganisationen. Entsteheung-Struktur-Perspektiven, W. Gieler, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2005, ss. 192-202.
 • Kemal İnat, "Sudan: İç Savaş, Siyasal İslam ve Petrol Ekseninde 'Terörizm' Suçlaması", ABD'nin 'Haydut Devletleri', ed. K. İnat, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 63-105.
 • Kemal İnat, "Türkei", Handbuch der Aussenwirtschaftspolitiken: Staaten und Organisationen, ed. M. Neu ve diğerleri, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2004, ss. 827-833.
 • Kemal İnat ve M. Bilen, "Oman", Handbuch der Aussenwirtschaftspolitiken: Staaten und Organisationen, ed. M. Neu ve diğerleri, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2004, ss. 518-521.
 • Kemal İnat, "Türkei", Handbuch Europäischer Migrationspolitiken, ed. W. Gieler ve D. Fricke, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2004, ss. 251-258.
 • Kemal İnat, "Iran", Handbuch der Ausländer- und Zuwanderungspolitik, ed. Gieler, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2004, ss. 205-211.
 • Kemal İnat ve M. Küçük, "Turkmenistan", Handbuch der Ausländer- und Zuwanderungspolitik, ed. Gieler, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2004, ss. 676-679.
 • Kemal İnat, "Sudan: İç Savaş, Siyasal İslam ve Petrol Ekseninde 'Terörizm' Suçlaması", ABD'nin 'Haydut Devletleri', ed. K. İnat, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 63-105.

 

Proje ve Raporlar

 • Türkiye-İran İlişkilerinde Yazılı Kaynakların Yeri (1979-2015), Tübitak 1001 Projesi, 116R051, 2019, Proje Yürütücüsü: Kemal İnat
 • Kemal İnat (Proje Yürütücüsü), Ortadoğu'da Radikalizm: Görünümü ve Kaynakları, IRCICA Projesi, 1 Ağustos-30 Ekim 2016.
 • Kemal İnat vd., Almanya'da FETÖ Yapılanması ve Almanya'nın FETÖ Politikası, SETA Rapor, 2017.

Bilimsel Hakemli Dergilerde Editörlük

 

Uluslararası veya Ulusal Bilimsel Toplantılarda Yapılan Sunumlar

 • 26-28 Ekim 2017- Almanya'nın 15 Temmuz Darbe Girişimine Yönelik Politikası, 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, Kartepe, Kocaeli.
 • 11-13 Ekim 2016- "15 Temmuz Darbe Girisimine Avrupa'nın Tepkisi", III.Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • 28-29  Kasım 2016- "Türk İran Iliskilerinin Önündeki Engeller", VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • 20 Kasım 2015-"Türkiye-Avrupa İlişkilerini Rasyonelleştirmek", SETA İstanbul.
 • 9 Mayis 2015 – "Türkiye-İran İlişkileri" Paneli, SETA İstanbul (http://setav.org/tr/turkiye-iran-iliskileri/etkinlikler/18755)
 • 5-16 Eylül 2015 - "Orta Doğu Düşünce Kuruluşları Buluşması", Stratejik Düşünce Enstitüsü, (http://sde.org.tr/tr/newsdetail/orta-dogu-dusunce-kuruluslari-bulusmasi/4391)
 • 8 Kasım 2012 – "Türkiye-İran İlişkileri", Uludağ Üniversitesi, Bursa. IV. Uludag Conference on International Relations, 7-8 November 2012, Uludag University.
 • "Türkiye ve İran'ın Ortadoğu Devrimlerine Yaklaşımı", İstanbul Ticaret Üniversitesi, 29 Nisan 2011. 
 • 28 Haziran 2011 – "Die neue türkische Aussenpolitik", Siegen Üniversitesi-Almanya.
 • 29 Nisan 2011- "Türkiye ve İran'ın Ortadoğu Devrimlerine Yaklaşımı", İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • 29 Mart 2011 – "Ortadoğu'daki Gelişmelerin Işığında İslam ve Demokrasi", Sakarya Büyükşehir Belediyesi.
 • 14 Mayıs 2010 – Bilim ve Sanat Vakfı - Türk Dış Politikasında Dönüşüm: Ortadoğu, Batı ve Rusya ile İlişkiler Sempozyumu.
 • 1 Aralık 2006 – "Ortadoğu'daki Gelişmeler ve Türkiye", Beykent Üniversitesi.

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

 • Abdullah Erboğa, AK Parti Döneminde Türkiye'nin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Politikaları, 2021
 • İsmail Numan Telci, Mısır'da Devrim ve Karşı Devrim Sürecinde İç ve Dış Aktörlerin Rolü: 2011-2015, 2015
 • Yıldırım Turan, Avrupa Birliği'nin Demokrasi Teşviki Politikası: Türkiye'nin Demokratikleşmesindeki Rolü ve İkilemi, 2011.
 • Filiz Cicioğlu, Sivil Toplum Dış Politika İlişkisi Çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği Politikasına Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaklaşımı, 2011.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 • Vugar Savzaliyev, Rusya'nın Suriye İç Savaşında İsrail Politikası, 2020.
 • Max Wittmann, Türkische und deutsche Flüchtlingspolitik im Syrienkonflikt vor dem Hintergrundbulgarientürkischer Aussiedler und kurdischer und bosnischer Kriegsflüchtlinge, 2020.
 • Ahmet Arda Şensoy, Rusya'nın Hibrit Savaş Stratejisi ve Suriye Örneği, 2018
 • Furkan Halit Yolcu, Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu'da Askeri Denge (1991-2016), 2018
 • Recep Tayyip Gürler, Şii Aktörlerin Irak Politikasında Yeri, 2016
 • Fatma Zehra Toçoğlu, Türkiye'nin AK Parti Dönemi Filistin ve Hamas Politikası, 2016
 • Furkan Polat, Arap Baharı Sonrası Ortadoğu'da Kurulan İttifaklar: Suriye, Yemen, Libya Örneği (2011-2015), 2016
 • Jahadkhil Jauhari, Karzai Döneminde Afganistan-İran İlişkileri, 2012
 • Sercan Diren, Küreselleşme Sürecinde Değişen Değerler Açısından CHP'nin Analizi, 2010
 • Can Zümrüt, Ahmedinajad Dönemi Türkiye-İran İlişkileri, 2008
 • Kaan Kırtay, Uluslararası İlişkiler Paradigmalarının Işığında Küreselleşmenin Türk Dış Politikasının Şekillenmesine Etkileri, 2008
 • Ziyadhan Hasanov, İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan-Türkiye İlişkileri, 2007
 • Şefik Kolat, İkibinli Yıllarda Türkiye-İsrail İlişkileri, 2006
 • Nurhan Kocatürk, Hatemi Dönemi Türkiye-İran İlişkileri, 2006
 • Abdullah Demir, Türkiye-Suriye-Irak Arasındaki Sınıraşan Sular Sorunu Çerçevesinde Türkiye`nin Su Politikası, 2006
 • Ayla Akdoğan, Türkiye'nin Kuzey Irak Politikası, 2005
 • Filiz Cicioğlu, Avrupa Birliği`nin Siyasi Geleceği, 2004

Analiz ve Perspektif Yazıları 

 • Ufuk Ulutaş, Kemal İnat ve Kılıç Buğra Kanat, Turkish Foreign Policy after April 16, SETA Perspektif, Mayıs 2017.
 • Kemal İnat, "Ankara-NATO İlişkilerinde "Yeni Formül İhtiyacı", Kriter, Haziran 2017.
 • Kemal İnat, "For the U.S. and Turkey, NATO Continues to be an Unequal, Unreliable Alliance", New Turkey, June 2017.
 • Kemal İnat, "Avrupa Neden 'Hayır' Diyor", Kriter, Nisan 2017.
 • Kemal İnat, What the Referendum's "Yes" means for Europe's "No", New Turkey, April 2017.
 • Kemal İnat, "Türk-Alman İlişkileri: Sorunlar ve Çözümler", Kriter, Mart 2017.
 • Kemal İnat, "Seçimlerin Gölgesinde Türkiye-Hollanda Krizi", Al Jazeera Turk, Mart 2017.
 • Kemal İnat, "FETÖ, The Coup, and Europe", Kriter, January 2017.
 • Kemal İnat, "Katar'a Ambargo DEAŞ'ı Güçlendirir", Sabah Röportaj, 12 Haziran 2017.
 • Kemal İnat, "Almanya'nın Suudi Arabistan Politikasını Anlamak", Anadolu Ajansı Analiz, Aralık 2017.
 • Kemal İnat vd., "Ortadoğu'daki Bölgesel Aktörlerin Musul Politikaları", SETA Analiz, Aralık 2016.
 • Kemal İnat vd. "İran-Suudi Arabistan Rekabetinin Bölgesel Yansımaları", SETA Analiz, Ocak 2016.
 • Kemal İnat, "ECO'nun 30. Yılında Türkiye-İran Ekonomik İlişkileri", SETA Analiz, Mayıs 2015.
 • Kemal İnat, "İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Zirvesi ve Türkiye'nin Dönem Başkanlığı", Ortadoğu Analiz, Mayıs-Haziran 2016.
 • Kemal İnat, "İran'ın Suudi Arabistan Politikasına Aktör Merkezli Bakış", Ortadoğu Analiz, Mart-Nisan 2016.
 • Kemal İnat, "Mezhepçi Politika Nedir?", ORMER, 11 Mayıs 2016.
 • Kemal İnat, "Suriye Trajedisi ve Türkiye'nin Pozisyonu", Kriter Dergisi, Nisan 2016.
 • Kemal İnat, "Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği", Kriter Dergisi, Mayıs 2016.
 • Kemal İnat, "FETÖ, Darbe ve Avrupa", Kriter Dergisi, Ağustos 2016.
 • Kemal İnat, "Cerablus Operasyonu ve ABD ile "İttifak"tan Rusya ile "İşbirliği"ne", Kriter Dergisi, Eylül 2016.
 • Kemal İnat, "Suriye'de Savaşın Sonu Yakın mı?", Kriter Dergisi, Ekim 2016.
 • Kemal İnat, "Türkiye-AB İlişkilerinde PKK Sorunu", Kriter Dergisi, Aralık 2016.
 • Kemal İnat, "What is Sectarian Politics?", The New Turkey, 9 Mayıs 2016.
 • Kemal İnat, "The Geneva Talks and Syria in its Aftermath", The New Turkey, 14 Mart 2016.
 • Kemal İnat, "Almanya'nın Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Politikası", Ortadoğu Analiz, Kasım-Aralık 2015, Cilt 7, Sayı 69, ss. 22-25.
 • Kemal İnat, "Almanya'nın PKK ve Kürt Politikası", Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos 2015, Cilt 7, Sayı 69, ss. 38-40.
 • Kemal İnat, "Almanya'nın Ortadoğu Politikası", Ortadoğu Analiz, Mayıs-Haziran 2015, Cilt 7, Sayı 68, ss. 68-69.
 • Kemal İnat, "Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Hamas Kararını Nasıl Okumalı?", Ortadoğu Analiz, Ocak-Şubat 2015, Cilt 7, Sayı 66.
 • Kemal İnat, "Dinleme Skandalı Gölgesinde Türk-Alman İlişkileri", SETA Perspektif, Aralık 2014.
 • Kemal İnat, "Dinleme Skandalı Gölgesinde Türk-Alman İlişkileri", SETA Perspektif, Eylül 2014.
 • Kemal İnat, "ABD-İran İlişkilerinin Ortadoğu ve Türkiye'ye Etkileri", SETA Perspektif, Aralık 2014.
 • Kemal İnat, "Türkiye'nin Son Dönem İran Politikası: Barış ve Kalkınma İçin Karşılıklı Bağımlılık", Ortadoğu Analiz, Ekim 2009, Cilt 1, sayı 10, ss. 8-16.
 • Kemal İnat, "İsrail'in Arap Dünyasına Yönelik Politikası", Anlayış, Şubat 2009, ss. 42-44.
 • Kemal İnat, "Bölgesel Soğuk Savaş Tehdidini Aşmak ve Türkiye-İran İlişkileri", Der., Ali Resul Usul, Batı Sonrası Dünyaya Doğru Türk Dış Politikası, MÜSİAD, İstanbul 2013, ss. 57-65.

Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 • Türkiye-Ortadoğu İlişkileri
 • Türkiye-AB İlişkileri
 • Ortadoğu Sorunları
 • Türkiye'nin Ortadoğu Politikası

Bilimsel Kuruluşlarda Üyelik 

 • TÜBİTAK - SOBAG Advisory Board (2014-2017)
 • Üniversitelerarası Kurul (2013-2016)

 

Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar