Kadromuz

Araştırma Görevlisi, Dr. A. Selcan Özdemirci Cinal

Ayşe Selcan Özdemici Cinal; Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde Ortadoğu Siyasî Tarihi ve Uluslararası İlişkileri dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2011 senesinde Ürdün Üniversitesi Dil Merkezinde (II-TASOL) Arapça dil eğitimi alan Özdemirci-Cinal 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, Lübnan'da yürütülen saha çlışmalarında görev almıştır. 2023 yılında "Madundan Muktedire: Lübnan Şiiliğinin Siyasal Dönüşümü" başlıklı doktora tezini tamamlayan Özdemirci-Cinal halen Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Ortadoğu Siyasi Tarihi alnında çalışmalarına devam etmektedir.

aozdemirci@sakarya.edu.tr

+90 264 295 36 13

 

Çalışma Alanları

 • Ortadoğu Siyasi Tarihi
 • Maduniyet Çalışmaları
 • Göç ve Mülteci Çalışmaları
 • Lübnan

 

Yayınlar

Kitaplar/ Kitap Bölümleri

 • Lübnan'daki Mardinliler:Mardin Halkının Göçü, ORSAM, No:208, 2017(The Mardinite Community in Lebanon: Migration of Mardin's People, اللبنانيون الماردينيون. )
 • "Ne Devletle Ne Devletsiz: Lübnan'da Sivil Toplum Meselesi", Ortadoğu'da Sivil Toplum: İmkan ve Kısıtlılıklar, ed. Filiz Cicioğlı, Kadim Yay., Ekim 2019.
 • Lübnan 2014, Ortadoğu Yıllığı 2014, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, , Açılım Kitap, İstanbul 2015.
 • Lübnan 2015, Ortadoğu Yıllığı 2015, ed. Kemal İnat, Açılım Kitap, İstanbul 2016.
 • Lübnan 2016, Ortadoğu Yıllığı 2016,ed. Kemal İnat, Kadim Yay., 2017.
 • Lübnan 2017, Ortadoğu Yıllığı 2017,ed. Kemal İnat, Kadim Yay., 2018.
 • Lübnan 2018, Ortadoğu Yıllığı 2018,ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, İdeal Kültür Yay., 2019.

Uluslararası Projeler

 • Suriyeye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler, ORSAM, Rapor No:189, Nisan 2014
 • Türkiye-Lübnan Dostluk Köprüsü: Lübnanda Türk Varlığı ve Osmanlı Mirası, ORSAM , Rapor No: 199, Haziran 2015

Konferans, Çalıştay ve Bildiriler 

 • Suriye Krizinin Mülteciler Üzerindeki Etkisi: Lübnan Örneği, VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 21-22 Ekim 2015,Bursa.
 • Türkiye'de Başta Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklar ve Ergenler Olmak Üzere Suriye Vatandaşlarına Yönelik 'Sosyal Uyum ve Psikososyal Destek Çalışmaları' Koordinasyon ve Planlama Çalıştayı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı& Unicef, 7-9 Aralık 2015, Ankara.
 • Suriyeliler Bağlamında Değişen Göç ve Dönüşen Şartlar,III. Ortadoğuda Siyaset ve Toplum Kongresi, 11-13 Ekim 2016,Sakarya.
 • Uluslararası Mülteci Politikalarının Yeniden İnşası: Suriyeliler Örneği, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Kasım 2016
 • Göçün Toplumsal Boyutu ve Uluslararası Mülteci Politikalarında Dönüşüm: Lübnan ve Türkiye Örnekleri, "Teoriden Pratiğe: Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler Çalıştayı", Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 27 Nisan 2017,Kilis.
 • Suriye İç Savaşı'nın Lübnan'a Etkileri (2011-2017), IX.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23-24 Ekim 2017,Bursa.
 • Lübnan'ın Madun Grupları: Mardinliler Örneği, II. Uluslararası Türk-Cezayir Sosyal Bilimler Konferansı, 2017,Sakarya.
 • Mülteci Politikalarında Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma: Post Kolonyalist Bir Bakış, Düzce Üniversitesi, I.Uluslararası Mülteci Kongresi, 23-24 Kasım 2017
 • Bağımsızlıktan Bugüne Lübnan'da Göç ve Siyaset İlişkisi: Lübnan'a Göç, Lübnan'da Göç, IV. Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Kongresi  2018,Sakarya.
 • Sivil Toplum-Devlet İlişkisi: Lübnan Örneği, IV. Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Kongresi  2018,Sakarya.
 • Lübnan'da Siyasal İstikrarsızlık ve Yozlaşmış Hegemonya: Post-Kolonyal Bir Bakış, V. Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Kongresi 2020, Sakarya.

Yazılar

 • Suriye Krizi Sonrasında Lübnan'da Mülteci Sorunu, ORMER Perspektif, Mart 2014
 • Saha Gözlemleri Işığında Lübnan'da Güncel GeLişmeler, ORSAM, Mart 2015
 • The Recent Developments in Lebanon in the Light ofthe Field Observations, ORSAM, March 2015.
 • İnsanlık Kıyıya Vurdu: Mülteci Akını ve Güvenlik Riskleri, Sabah,  Eylül 2015
 • Çöp Krizinde Çözüme Doğru, ORSAM,  Eylül 2015
 • Lübnan'da Yeni Bir Eşik: 12 Kasım 2015 İntihar Saldırıları, ORMER Perspektif, Aralık 2015
 • İran-Suudi Arabistan Rekabetinin Bölgesel Yansımaları: Lübnan, SETA Analiz, Ocak 2016
 • Lübnan Siyasetinde Denge Arayışı ve Cumhurbaşkanlığı Krizi, ORMER, Mart 2016
 • Avrupa'nın Güncel Göç Politikaları, ORMER, Haziran 2016
 • Suriye İç Savaşı'nın Lübnan'a Etkileri (2011-2016), Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi,III/2,2016, ss. 76-105.
 • Lübnan'da Ekim Protestoları:"Kulluhum yani Kulluhum", ORSAM, Ekim 2019.
 • Lübnan: Yeni Hükümet Eski Düzen(sizlik), ORSAM, Şubat 2020.
 • Sezar Yasası ve Lübnan'da Büyüyen Kriz, ORSAM, Temmuz 2020.
 • Lübnan'ın Kalbinde Yangın: Beyrut Liman Patlamaları, ORSAM, Ağustos 2020.
Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar