Kadromuz

Araştırma Görevlisi Serra Can

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serra Can 2014 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2017 yılında yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Ortadoğu Enstitüsü'nde tamamlamış ve doktora programına başlamıştır. 2015'ten itibaren bu birimde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Can halihazırda "After Hierarchy: Post-Cold War Reorientation of Former Soviet Clients in the Middle East" başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır. Federal Almanya Devleti'nin sunduğu Uluslararası Parlamento Bursu (IPS, International Parliamentary Scholarship) kapsamında Almanya parlamentosunda 5 ay boyunca staj yapmış olan Can, 2019'da Mevlana Değişim Programı kapsamında Fas'ta bir eğitim ve araştırma dönemi geçirmiştir. Ortadoğu özelinde teorik yaklaşımların yanı sıra, Avrupa-Ortadoğu ilişkilerine odaklanmaktadır.

Bildiği Diller: Almanca (ileri), İngilizce (ileri), Fransızca (orta), Arapça (orta)

 

Makaleler

 • "Turkey's EEC Membership as a Canvas of Struggle for Identity: The NSP versus the JP", New Perspectives on Turkey 62 (2020): 101–21.

 • "The Iraqi Identity: Faisal's Unsolved Legacy", Trames 22, no. 4 (Aralık 2018): 389-405.

 • "Constructing 'the self': Who is ISIS", 2016 Ortadoğu Yıllığı (Ağustos 2017): 611-32.

Bildiri

 • "Iraq's National Identity: An Indicator for Power Politics", 17. panel (12 Ekim 2018), IV. Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Kongresi, Sakarya Üniversitesi.

Kitap Değerlendirmesi

 • "Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity", Uluslararası İlişkiler 16, no. 59 (2018): 165-8, (Erişim: https://www.uidergisi.com.tr/uploads/yazilar/5035-59-12-pdf.pdf )

 • "The State of Savagery: ISIS in Syria",  Insight Turkey 18, no. 4 (Güz 2016): 219-21.

 • "The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, And Doomsday Vision of the Islamic State", Ortadoğu Yıllığı 2015, (Haziran 2016) 523-5.

 • "Die Islamische Welt 600-1250: Ein Frühfall von Unterentwicklung?", USȖL İslam Araştırmaları 16, (Temmuz-Aralık 2011): 199-202.

Raporlar 

 • "Almanya'da FETÖ Yapılanması ve Almanya'nın FETÖ Politikası", SETA Yayınları 79 (2017): 17-21.

 • "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Batı Medyası", İsmail Numan Telci, İbrahim Efe, Tuncay Kardaş ve İsmail Çağlar (eds.), İstanbul: SETA Yayınları, No. 86 (2017) 80-6.

Yorum Yazıları

 • "Almanya'nın Üç Boyutlu Selefilik Problemi", ORMER, 7 Mart 2016.
 • "İslamofobi'yi Zirveye Tırmandıran Paris Saldırıları'nın Gölgesinde Avrupa Müslümanları", ORMER, 9 Aralık 2015.
 • "DAEŞ ile Vehhâbîlik Selefiliğin İki Ayrı Yüzü Mü?", ORMER, 10 Kasım 2015.
Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar