Kadromuz

Araştırma Görevlisi Ayşe Hazar

 

2012 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde göreve başlayan Ayşe Hazar, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalında 2013 yılında tamamladı. 2014 yılı itibariyle Ortadoğu Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Hazar, hali hazırda doktora eğitimine Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalında devam etmektedir.

 

Çalışma Alanları

 • Dekolonizasyon
 • Uluslararası Politikada Dayanışma
 • Birleşmiş Milletler Organları
 • Mısır

Eğitim

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları ABD (2012-2013)

 • Tez konusu: Papa III. Şenuda Döneminde Mısır'da Kilise-Devlet ve Kıpti-Müslüman İlişkileri

Doktora: Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları ABD (2013-…)

 • Tez konusu: Uluslararası Örgütlerde Arap Dayanışmasının Ortaya Çıkışı: BM Organları Örneği (1946-1967)

 

Yayınlar

SSCI, AHCI ve ESCI İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hüsna Taş Yetim, Ayşe Hazar, "S400s, sanctions and defiance: explaining Turkey's quest for strategic autonomy and the US response", Southeast European and Black Sea Studies, published online: 3 July 2022
 • Ali Balcı, Ayşenur Hazar, "Turkey in the UN Security Council During the Cold War: Elections, Voting Motivations and Alliance Commitments", Middle Eastern Studies, Vol.57 (2), 2021.

 

Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ayşenur Hazar, "Mısır'da 25 Ocak 2011 Devrimi Öncesi Kilise-Devlet İlişkisi", Ortadoğu Yıllığı 2014, (ed) Kemal İnat ve Muhittin Ataman, İstanbul: Açılım Kitap, 2015, ss.461-484.
 • Ayşenur Hazar, "Mısır'da Hıristiyanlık: Tarihsel Bir Okuma", Ortadoğu Yıllığı 2016, (ed) Kemal İnat ve Muhittin Ataman, Ankara: Kadim Yayınları, 2017, ss.661-695.

 

Kitap Bölümleri

 • Ayşenur Hazar, "Mısır'da STK'ların Tarihsel Gelişimi ve Konumu", Ortadoğu'da Sivil Toplum: İmkanlar ve Kısıtlılıklar, (ed.) Filiz Cicioğlu, 2019, ss.381-404.

Konferans ve Bildiriler

 • Ali Balcı, Ayşenur Hazar, "Türkiye'nin Erken Soğuk Savaş Dönemi BMGK Performansı ve Ortadoğu Politikasını Anlamlandırmak", V. Ortadoğu'da toplum ve Siyaset Kongresi, November 14-16, 2020. 

Kitap Değerlendirmeleri

 • Tarık Ramazan, İslam ve Arap Uyanışı, Tezkire, Sayı. 49, Haziran/Temmuz/Ağustos, 2014
 • Cemil Hakyemez, Osmanlı-İran İlişkileri ve Şii-Sunni İttifakı, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, 2014, ss.179-182.
 • İslam Özkan, Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları: Hasan Hanefi, Abdulvehab Messiri, Muhammed Abid Cabiri, Raşid Gannuşi, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt.7, Sayı.1, 2020, ss. 253-258.

 

 

Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar