Kadromuz

Araştırma Görevlisi Melih Yıldız

 

2019 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl YÖK 100/2000 Programı kapsamında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde doktora çalışmasına başladı. 2023 yılında aynı enstitüde araştırma görevlisi olan Melih Yıldız Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde doktora eğitimine devam etmektedir.

 

Çalışma Alanları

 • Mısır ve Sudan Çalışmaları
 • Askeri Rekabet
 • Silahlanma
 • Güvenlik

 

Yayınlar

Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Melih Yıldız, "Rusya'nın Ortadoğu'ya Dönüşünün Askeri Boyutu", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, cilt:9, sayı:1, 2022, s. 83-107.
 • Melih Yıldız, "Afrika'da Büyük Güç Rekabeti: Çin'in 21. Yüzyılda Artan Nüfuzu ve ABD'nin Tepkisi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:72, 2022, s. 78-91.
 • Melih Yıldız, "Büyük Savaş Öncesi Isınan Sular: Birinci Dünya Savaşı Öncesi Donanma Yarışının Büyük Güç Rekabetine Etkileri", Akademik İncelemeler Dergisi, cilt:17, sayı:1, Nisan 2022, s. 161-182.
 • Melih Yıldız (Kemal İnat ile birlikte), "Will the Rise of China Transform the International System?", Insight Turkey, cilt:23, sayı:4, 2021, s. 231-258.
 • Melih Yıldız, "Cezayir'in 2011 Sonrası Libya Politikası ve Türkiye-Cezayir İlişkilerine Etkileri", ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci, Ortadoğu Yıllığı 2020, sayı:16, 2021, s. 461-479.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 • Melih Yıldız, "Suudi Arabistan ile İran Arasındaki Askeri Güç Dengesi", Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya 2020, s. 119-134. (Tam Metin Bildiri)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

 • Melih Yıldız, "Türkiye'nin Yunanistan Politikası 2022", ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner, Türk Dış Politikası Yıllığı 2022, SETA, Mayıs 2023.
 • Melih Yıldız, "Jordan", ed. Markus Porsche-Ludwig ve Ying-Yu Chen, Handbook of Asian States: Geography – History – Culture – Politics – Economy Part 1, LIT Verlag, Zürih 2021.
 • Melih Yıldız, "Doğu Akdeniz'de Askeri Güç Dengesi ve Türkiye", ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran, Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin Hakları, SETA, İstanbul Haziran 2020.

Diğer yayınlar

Kitap incelemesi

 • Melih Yıldız, "Alimcan Ablet, Çin-İsrail İlişkileri, İstanbul: İyidüşün Yayınları, (Mayıs 2021), ss. 208.", Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, cilt:9, sayı:1, Nisan 2023, s. 15-17.