Analiz

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim yerleri de dahil olmak üzere toplam 251 yerleşim biriminde, belediye başkanlığı ile bölge ve yerel belediye meclis üyelerinin yeniden belirlenmesine yönelik olarak 11 bin sandıkta yapılan yerel seçimlerin ilk turu 30 Ekim 2018 tarihinde icra edildi. Seçimde 863 aday belediye...
Musul operasyonu Irak ve Ortadoğuda ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu makalede Irak ve Ortadoğuda DEAŞ sonrası ortaya çıkabilecek muhtemel senaryolar irdelenmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) operasyonun planlanma ve uygulanma safhasında oynadığı rol aşikar. Ancak biz Musul operasyonunun İran ve onun Iraklı Şii müttefiklerinin çıkarlarına hizmet...
Ortadoğu sorunları arasında bugünlerde en fazla öne çıkan konuların başında gelen Musul Operasyonu hususunda bölge ülkeleri ve artık de facto devlet olarak görülen Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin (IKBY) ne tür politikalar izledikleri ve bu politikaların hedefleri üzerine çok tartışmalar yapılıyor. Bu çalışmada konuyla yakından ilgili bölgesel...

Mısır'da Geleceğini Arayan Karşı

Mısırda 25 Ocak 2011de başlayan halk ayaklanmasının 30 yıldır iktidarda olan Hüsnü Mübarek rejimini sona erdirmesi ülke tarihinin yakın geçmişteki en önemli olaylarından birisiydi. İzleyen süreçte Mısırın demokratikleşme yönünde adımlar atması beklenirken, 3 Temmuz 2013te gerçekleşen askeri darbe bu yöndeki beklentileri karşılıksız bıraktı....
Ortadoğunun iki önemli bölgesel gücü olan İran ve Suudi Arabistan arasındaki güç mücadelesi çok uzun bir geçmişe sahip olsa da Arap Devrimleri ile başlayan sürecin iki ülke arasındaki bu mücadeleyi iyice derinleştirdiği ve bütün Ortadoğu bölgesi açısından çok ciddi sorunlar doğuracak boyutlar taşıdığı görülmektedir. Neredeyse bütün Ortadoğu...
1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği Örgütünün (Economic Cooperation Organization-ECO) kurulması, o dönemde başbakan olan Turgut Özalın dış politikada ekonomik işbirliğini önceleyen bir yaklaşım içerisinde hareket ettiğinin göstergelerinden biriydi. Ancak 2000li yıllarda atılan önemli adımlara rağmen, bu örgütün en...
TAM METİN (PDF) 1980li ve 90lı yıllar boyunca Türkiyenin Kuzey Iraka yönelik ilgisi, PKKnın bölgede konuşlanması nedeniyle, PKK ile mücadele ekseninde şekillendi. 2000lerin ikinci yarısında Kuzey Iraktaki Kürt grupların otonom bir yapıya kavuşması ve ardından bölgede önemli miktarda petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfi Ankaranın bölgeye yönelik...
Muhammed Mursinin 3 Temmuz 2013te askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılması, Mısırda 25 Ocak 2011deki devrimin ardından gerçekleşen dönüm noktalarından birisidir. Eski rejimin destekçileri ile devrimin gidişatından memnun olmayan iç ve dış aktörlerin arka çıktığı Mısır ordusunun bu hamlesi neticesinde devrimin demokratikleşme anlamındaki kimi...

Sayfa