Kitap

İran Yaptırımları


Kemal İnat, Burhanettin Duran

Dünya politikasının önemli gündemlerinden birini oluşturan ABD'nin İran yaptırımları meselesi kuşkusuz sadece Washington ve Tahran yönetimlerini ilgilendirmiyor. Başta Türkiye olmak üzere her iki ülkeyle yakın ilişki içerisinde olan çok sayıda aktör de bu sorunun parçası haline gelmiş durumda. Trump yönetiminin hukuksuz bir şekilde Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a karşı yeniden yaptırım uygulamaya başlamasına –başta Avrupa...

Diplomasi ve Savaş


İsmail Ediz

Diplomasi ve Savaş Batı Anadolu'da Yunan İşgali 1919 - 1922 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi, "Büyük Yunanistan" hayalinden daha öte uluslararası politikaların, İtilaf Devletleri arasındaki dengelerin ve çatışmaların ortaya çıkardığı bir sürecin parçasıdır. Elinizdeki araştırma da Yunan işgalinin ekonomik ve siyasi boyutlarıyla uluslararası bir proje olduğu, dolayısıyla özelde Batı Anadolu'da, genelde ise bütün Osmanlı...

Ortadoğu ve Postkolonyalizm


Ali Balcı

Postkolonyalizm tıpkı Şarkiyatçılık gibi günümüzde olup bitenleri kavrayabilmek açısından önemli teorik çerçevelerden biri. Gayatri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha, Ranajit Guha, Dipesh Chakrabarty gibi önemli isimlerle anılan postkolonyal teori aynı zamanda Batı-merkezli "evrensel" kategorileri reddettiği için oldukça yaygın bir düşünce. Bu bakımdan hem ilk sömürgeci deneyimden beri ezilen hem de bu halinden dolayı sürekli suçlanan insanların coğrafyasında...

İmparatorluğun Savaş Kararı


Ali Balcı, Tuncay Kardaş, İsmail Ediz, Yıldırım Turan

Dağılmanın eşiğinde bir İmparatorluk, neden Avrupa'nın büyük devletleri arasındaki savaşa dahil oldu? Devletin sonunu getiren savaşın kararını kimler, hangi koşullar altında aldı? Elinizdeki kitap, geç Osmanlı döneminin en çok ilgi çeken sorusunu ele alıyor. Bu soruyu cevaplarken, okuyucusunu 'Osmanlı için tek seçenek savaşa girmekti' ya da 'Enver Paşa Osmanlı'yı savaşa soktu' gibi basmakalıp cevapların dışında düşünmeye sevk ediyor.Kitap, Birinci Dünya...

Ortadoğu Yıllığı 2016


Kemal İnat, Muhittin Ataman

Türkiye'nin Ortadoğu Politikası- Kemal İnat ORTADOĞU ÜLKELERİNİN 2016 YILI GELİŞMELERİ Irak- Recep Tayyip Gürler İran- Mustafa Caner Filistin-Fatma Zehra Toçoğlu Lübnan-Ayşe Selcan Özdemirci İsrail-Haydar Oruç Suudi Arabistan- İsmail Akdoğan/Muhittin Ataman Mısır- İsmail Numan Telci Suriye-Çağatay Özdemir Ürdün- Ünal Tüysüz Birleşik Arap Emirlikleri-Ahmet Üçağaç Yemen-Feyza Özçelik Kuveyt-Mehmet Rakipoğlu Umman- Cahit Çelik Katar-Mustafa Yetim Bahreyn-...

Ortadoğu Yıllığı 2015


Kemal İnat, Muhittin Ataman

Kemal İnat / Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2015Ortadoğu Ülkelerinin 2015 Yılı GelişmeleriRıdvan Kalaycı - Oğuz Güngörmez / Irak 2015Cüneyt Doğrusözlü / İran 2015Mustafa Cüneyt Özşahin - Selçuk Kahraman / Filistin 2015Ayşe Selcan Özdemirci / Lübnan 2015Abdüssamet Pulat / İsrail 2015Muhittin Ataman - İsmail Akdoğan / Suudi Arabistan 2015İsmail Numan Telci / Mısır 2015Ömer Behram Özdemir / Suriye 2015Ünal Tüysüz / Ürdün 2015Ahmet Üçağaç / Birleşik...

Ortadoğu Yıllığı 2012


Kemal İnat, Muhittin Ataman

2005'ten beri yayınlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı bu sayısıyla birlikte sekizinci kez okuyucularıyla buluşmuş oldu. Son dönemde içeride demokrasisini sağlamlaştıran ve bunun getirmiş olduğu istikrar ortamı sayesinde belirgin bir şekilde ekonomik, siyasi ve askeri kapasitesini artıran Türkiye'nin Ortadoğu'daki bölgesel güç konumuna uygun politikalar izleyebilmesi için bu bölgenin daha iyi tanınması giderek daha önemli hale gelmektedir. Hem siyasi karar vericiler...

Ortadoğu Yıllığı 2013


Kemal İnat, Muhittin Ataman

2005'ten beri yayımlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı bu sayısıyla birlikte dokuzuncu kez okuyucusuyla buluşmuş oldu. Uzun bir dönem durağan bir siyasi ve toplumsal yapıya sahip olan Ortadoğu coğrafyası bilindiği üzere, özellikle Arap Baharı sonrasında, çok ciddi siyasi ve toplumsal hareketlenmelerin ve ne yazık ki çok insanın yaşamına mal olan istikrarsızlığın ortasında bulunmaktadır. Ortadoğu'nun bu konumu, Ortadoğu toplumlarını ve siyasetini anlamada birçok...

Ortadoğu Yıllığı 2014


Kemal İnat, Muhittin Ataman

2005'ten beri yayımlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı bu sayısıyla birlikte onuncu kez okuyucusuyla buluşmuş oldu. Uzun bir dönem durağan bir siyasi ve toplumsal yapıya sahip olan Ortadoğu coğrafyası, özellikle Arap Baharı sonrasında çok ciddi siyasi ve toplumsal hareketlenmeleri ve çok insanın yaşamına mal olan bir istikrarsızlığı yaşamaktadır. Ortadoğu'nun bu konumu, bölge toplumlarını ve siyasetini anlamak için derinlikli analizlerin gerekliliğini...

Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları Cilt 2


Kemal İnat , Burhanettin Duran , Muhittin Ataman

Dünya Çatışmaları kitabının elinizdeki ikinci cildinde Sahra Altı Afrika ile Doğu ve Güney Asya bölgelerindeki çatışmaların yanında terör, milliyetçi çatışmalar, fundamentalizm, yasadışı göç ve deniz haydutluğu gibi uluslararası sorunlar ile küresel ticaret ve enerji gibi alanlarda yaşanan problemlere dair çatışma konularını inceleyen makalelere yer verilmiştir. Afrika ve Asya bölgelerinde ele alınan çatışma bölgelerinin sayısı bu yeni kitapta...


Sayfa