Hakkımızda

Ortadoğu Enstitüsü (ORMER), Sakarya Üniversitesi bünyesinde 1 Ocak 2014 yılında faaliyete geçmiştir. Enstitü bünyesinde dört dil içeren (Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca) "Ortadoğu Çalışmaları" adı altında yüksek lisans, doktora ve tezsiz uzaktan eğitim yüksek lisans programları mevcuttur. ORMER ayrıca alanında uzman araştırmacılarla birlikte Ortadoğu üzerine akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Enstitümüz, Ortadoğu'ya yönelik çalışmaları daha kurumsal bir yapıda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kurumsal yapı, birçok araştırmacıyı ortak bir noktada buluşturmuş ve Ortadoğu alanında Siyaset, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Din Bilimleri, Tarih, gibi birçok disiplini bir araya getirmiştir. Bu disiplinler arası bakış, hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha geçerli ve kapsamlı analiz imkanı sunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans/doktora programları ve çeşitli faaliyetler aracılığıyla yeni araştırmacıların yetiştirilmesi, akademik canlılığın sürekli kılınması hedeflenmiştir.

Ülkemizin yanı başındaki bir coğrafya olarak Ortadoğu, uzun yıllar gerek akademik gerekse siyasi anlamda gereken ilgiyi görememiştir. Ancak son yıllardaki gelişmeler göstermiştir ki bölge, hem ülkemiz hem de küresel dengeler açısından büyük bir öneme haizdir. Bu nedenle Türkiye'de Ortadoğu'ya olan ilginin akademik çalışmalarla ve nitelikli araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla ORMER olarak bizler kuruluşumuzdan itibaren çeşitli faaliyetlerle literatüre katkı sağlamayı ve bu doğrultuda çalışacak araştırmacılara yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.