Kadromuz

Araştırma Görevlisi Mustafa Onur Yalçın

 

Mustafa Onur Yalçın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler lisans derecesini 2016 yılında tamamladı. Aynı yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde başladığı Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından, 2019 yılında "Japon Stratejik Kültürünün Dış Politika Yapımına Etkisi: Shinzo Abe Dönemi" başlıklı tezi ile mezun oldu. 2019 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik ve Terör alanında başladığı doktora eğitimine halâ devam etmektedir. Yalçın, 2021 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Araştırma alanları arasında Uluslararası İlişkiler Teorileri, Güvenlik Kuramları, Dış Politika, Doğu Asya ve Orta Doğu politiği, Japonya–İslam Dünyası ilişkileri gibi konular bulunmaktadır.

 

 

Kitap / Kitap Bölümleri

  • "Türk Dış Politikasında Japon İmgesi", 21. Yüzyılda ASYA-PASİFİK: Bölgesel Politikalar-Uluslararası Sorunlar-Yeni Aktörler, ed. Sanem Özer, Senem Atvur, Ramazan İzol (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017), ss. 469-480.

Kitap İncelemeleri

  • Yalçın, Mustafa Onur. Reviewed Work: From Empire to Republic: The Role of American Missionaries in US-Ottoman Empire Relations and Their Educational Legacy by Hacer Bahar, Insight Turkey, vol. 22, no. 2, 2020, pp. 231–233.

Bildiriler

  • "Japon Dış Politikasında Stratejik Kültürün Değişimi: Meiji Döneminden Shinzô Abe Dönemine", Akdeniz University 4th International, International Relations Congress, Akdeniz Üniversitesi, 2017.
  • "Russo-Japanese War and Its Effects on the Muslims of Eurasia", The 4th International Conference on Eurasian Politics & Society (IEPAS2017), CESRAN International, İstanbul, 2017.
  • "Japon Stratejik Kültürünün Dış Politika Yapımına Etkisi: Shinzo Abe Dönemi", Asya-Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar Çalıştayı, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2018.
  • "ASEAN Way of Security Culture: Promoting Collective Security in Asia-Pacific", UİAP-UİT, Bolu, 2019.
  • Sula & Yalcin, "Global Threats yet Local Responses: Limitations of and suggestion on the governance of global