Analiz

Ortadoğu'daki Bölgesel Aktörlerin Musul Politikları

Ortadoğu sorunları arasında bugünlerde en fazla öne çıkan konuların başında gelen Musul Operasyonu hususunda bölge ülkeleri ve artık de facto devlet olarak görülen Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin (IKBY) ne tür politikalar izledikleri ve bu politikaların hedefleri üzerine çok tartışmalar yapılıyor. Bu çalışmada konuyla yakından ilgili bölgesel aktörlerin Musul Operasyonundaki temel motivasyonları bu ülkelerin söylem ve eylemleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Söz konusu bölgesel güçlerin Musul meselesiyle ilgili olarak birbirlerine karşı
politikaları ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi aktörlerin bu politikaların şekillenmesine yönelik etkisi de analiz çerçevesinde ele alınmıştır. Genel olarak güvenlik kaygısı ve kendi nüfuzlarını genişletmek ya da korumak arayışıyla hareket eden bölge ülkelerinin başka bölgesel meselelerde olduğu gibi Musul sorununun çözümünde de iş birliği yapma konusunda başarısız oldukları görülmektedir. Bölgesel aktörlerin bu konudaki başarısızlıkları ABD gibi küresel güçlerin daha aktif bir şekilde bölgeye ve Musul sorununa müdahil olması
sonucunu doğurmaktadır.