Kadromuz

Araştırma Görevlisi Muhammed Yasir Bodur

Muhammed Yasir Bodur, 2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.
Aynı üniversiteden "İstanbul'daki Sahra Altı Afrikalı Göçmenlerin Sosyal ve Ekonomik Katılımları Üzerine Nitel Bir Çalışma" başlıklı tezini savunarak 2020 yılında yüksek lisans derecesini aldı.

Sahra Altı Afrika'da göç ve demografi konularını çalışan Bodur İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora öğrenimine devam etmektedir.