Kadromuz

Araştırma Görevlisi Furkan Halit Yolcu

 

Furkan Halid YOLCU, 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde tam burslu olarak başladığı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Lisans dönemi süresince İngilizce eğitim aldı ve bu sürede Erasmus programı ile 7 ay İspanyada kalarak İspanyolca öğrenimine başladı. Lisans eğitiminin akabinde yüksek lisans eğitimine İnönü Üniversitesinde devam etti ve kısa bir süre sonra akademik kariyerine Sakarya üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak başladı (2016) . Şu anda Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çalışma Alanları

  • Ortadoğuda Silahlanma
  • Uluslararası İlişkiler/İnşaacı Teori
  • Ürdün Çalışmaları
  • Müzakereci Demokrasi

 

Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  • Dodge B. (1970), "Muhammed b. İshâq en-Nedîm ve İslamın İlk Dört Asrının Kültür Atlası Sayılan "el-fihrist"ine Giriş" Furkan Halit Yolcu (çev.), e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı 12, ss. 117-137, 2014
Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar