100/2000 YÖK Doktora Bursiyerlerimiz

 

Ortadoğu Çalışmaları

Kadir AYDIN

2015'te Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü'nü birincilikle bitirdi ve aynı üniversitede Yakınçağ Tarihi alanında yüksek lisansa başladı. 2017'de Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Ortadoğu Çalışmaları alanında doktora çalışmalarına başladı. Halen Ortadoğu Enstitüsü'nde Mısır tarihi ve güncel Mısır siyasetini ele alan çalışmalar yürütmektedir.

Menderes KURT

Menderes Kurt, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Çalışmaları alanında doktora öğrencisidir. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde 2013 yılında lisans derecesini tamamlamıştır. Halihazırda Ortadoğu Enstitüsü'nde İsrail masasında çalışmalarını sürdürmektedir. Yahudi Tarihi, Osmanlı Yahudileri, Siyonizm ve Modern İsrail Tarihi ve Ortadoğu Tarihi odaklı çalışmalar yapmaktadır.

Müberra DİNLER

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde YÖK 100/2000 burslusu olarak doktora eğitimine başladı. İlgi alanları arasında tarihsel sosyoloji ve politik psikoloji yer almaktadır. Halihazırda teorik olarak uluslararası siyaset sosyolojisi ve dünya siyasetinde hiyerarşilere odaklanan çalışmalarını İran, Suriye ve Libya ile ABD arasındaki etkileşimleri ele alan doktora tezi ile sürdürmektedir.

Enes DEŞİLMEK

2013 yılında Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans derecesini tamamlayan Enes Deşilmek, 2014 yılında Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Ancak 2017 yılında 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalında bütünleşik doktora programına kabul edildikten sonra eğitimine ORMER bünyesinde devam etmiştir.

Fatih Oğuzhan İPEK

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Fatih Oğuzhan İpek, 2017 yılında YÖK 100/2000 Doktora Bursu kapsamında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde bütünleşik doktora eğitimine başlamıştır. 2018 yılından beri İlim Yayma Vakfı doktora bursiyeridir. Halihazırda Ortadoğu Enstitüsü'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Dış Politika Analizi, Irak Dış Politikası ve Lübnan Dış Politikası alanında çalışmalar yapmaktadır.

Figen ÖZBAY GİRGİN

1989 yılında Sakarya'da doğmuştur. 2003-2006 yılında Hacı Zehra Akkoç Kız Lisesinde lise eğitimini tamamlamıştır. 2008-2012 yılında Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Ardından 2017 yılında Sakarya Üniversitesinde Ortadoğu Enstitüsünde Ortadoğu çalışmaları alanında 100/2000 YÖK Burslu Bütünleşik Doktora eğitimine başlamış halen de devam etmektedir.

Kevser AKTAŞ

2016 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kevser Aktaş, 2017 yılında Ortadoğu Enstitüsü'nde Ortadoğu Çalışmaları bölümünde bütünleşik doktora programına başladı. Şu an tez aşamasındadır.

Tez Konusu

  • İdeolojinin Dış Politika Üzerindeki Etkisi; İran ve İsrail Karşılaştırmalı Analizi

Çalışma Alanları

  • İran Dış Politikası
  • İran Nükleer Krizi

Makale

  • "Suriye ve Irak Örnekleri Üzerinden Türkiye-İran İlişkileri: İşbirliği mi Rekabet mi?", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2018.

Kitap Değerlendirmesi

  • "Ortadoğu'da Sivil Toplum – İmkanlar ve Kısıtlılıklar", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2020.

 

Kudüs ve Filistin Çalışmaları

 

Ahmet Vefa RENDE

1993 yılında Erzurum'da doğdu. Lisans eğitimini 2016 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Tarih bölümünü bitirdi. 2016 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. 2018 yılında ise Sakarya Üniversitesi'nde Ortadoğu Enstitüsü'nde Bütünleşik Doktoraya başladı. Doktora eğitimine Kudüs ve Filistin Çalışmalarında devam etmektedir.     

Merve BİRDANE

Merve Birdane 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Otelcilik ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölümü mezunu olup 19 Mayıs Ünv'de 10 yıl kamu görevi yürütmüştür. 2013 yılında Sakarya Ünv. Ortadoğu Çalışmaları Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine başlayan Merve Birdane 2018 yılında YÖK 100/2000 Doktora Bursu kapsamında başladığı Filistin –Kudüs Masası'nda doktora eğitimine devam etmektedir.

Tuba ÖZTÜRK HOROZ

Lisans eğitimini 2013 yılında Kahire'de El- Ezher Üniversitesi Arap Dili ve İslami Araştırmalar Fakültesi'nin İslam Hukuku Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. 2008 yılında Şam Üniversitesi Yüksek Dil Enstitüsü'nde C2 seviyesine kadar Arapça dil eğitimi almıştır. Ayrıca İngilizce ve İbranice bilmektedir. Şu anda Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Filistin ve Kudüs çalışmaları alanında bütünleşik doktora öğrencisidir.

 

Siyasi Coğrafya

Eda KİRAZ

Eda Kiraz lisans eğitimini 2015 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan hemen sonra Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2019 yılında savunduğu "İran İslam Cumhuriyeti'nin Stratejik Kültürü ve Dış Politikası" adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Söz konusu tez İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tez ödülleri kapsamında en iyi ikinci tez ödülüne layık görülmüştür. Halen, 100/2000 YÖK Doktora Projesi kapsamında burslu olarak Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde "Siyasi Coğrafya" alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Şeyma Merve TANDOĞAN

Lisans derecesini 2016 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ve 2017 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Şeyma Merve Tandoğan, 2016 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. "Avrupa'da Aşırı Sağın Yükselişi: Almanya ve Fransa Örnekleri" başlıklı teziyle 2019 yılında yüksek lisanstan mezun olmuştur. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde YÖK bursları kapsamında doktora eğitimine başlamıştır.

Çalışma alanları; siyasi coğrafya, toplumsal hareketler, aşırı sağ hareketler.

Melih YILDIZ

2019 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl YÖK 100/2000 Programı kapsamında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde siyasi coğrafya alanında doktora çalışmasına başladı. Siyasi Coğrafya, Silahlanma ve Güvenlik alanlarında çalışmakta olan Melih Yıldız Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde doktora eğitimine devam etmektedir.