Kadromuz

Doç. Dr. Nebi Miş

2003 yılında Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını, 2005 yılında ise yüksek lisansını tamamladı, 2012 yılında Sakarya Üniversitesinde Türkiyede Güvenlikleştirme Siyaseti 1923-2003 başlıklı doktora tezini savundu. Doktora sürecinde bir yıl süre ile Belçika Katholieke Universiteit Leuvende araştırmacı olarak bulundu. Turkish Studies, Bilgi Dergisi, Akademik İncelemeler Dergisi, Ortadoğu Yıllığı, Türk Dış Politikası Yıllığı ve diğer bazı süreli ve süresiz yayınlarda makaleleri yayımlandı. Ayrıca, Türkiyede güvenlik siyaseti, demokratikleşme, İslamcılık, Ortadoğuda demokratikleşme ve Suriye üzerine çalışmaktatır. Sakarya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde dersler vermekte, ayrıca SETA İstanbulda Siyaset Araştırmaları biriminde çalışmaktadır.

 

Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar