Kadromuz

Araştırma Görevlisi, Dr. Bilal Yıldırım

Bilal Yıldırım 2002 yılında Vefa Anadolu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü burslu olarak kazandı. 2007 yılında lisans eğitimini tamamladı ve ertesi yıl İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2011 yılında yüksek lisans tezini savunarak buradan mezun oldu ve daha sonra Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine başladı. Yıldırım, aynı zamanda bu bolümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve başlangıç̧ düzeyinde Arapça bilmektedir. 2003 yılından beri Bilim ve Sanat Vakfında Diplomasi, Modern Siyaset Düşüncesi, Sekülerleşme, Dünya Tarihi, Sosyal Düşünce Tarihi, Siyaset Felsefesi, Stratejik Derinlik Tartışmaları isimli çeşitli çalıştaylarda ve araştırma gruplarında yer aldı. Halen aynı vakıfta Küresel Araştırmalar Merkezi meclis üyesidir. Aynı zamanda Ortadoğu Yıllığı yayın kurulunda yer almaktadır ve SAÜ Ortadoğu Kongresi Düzenleme Kurulu üyesidir.

Kitaplar

  • Kemal İnat, Muhittin Ataman, Fuat Aydın ve Bilal Yıldırım (Ed.), Ortadoğu Yıllığı 2011, Açılım Yayınları, İstanbul 2012.

Kitap Bölüm

  • Bilal Yıldırım, "Kuveyt 2010", Ortadoğu Yıllığı 2010, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, İsmail Numan Telci, Açılım Yayınları, İstanbul 2011.
  • Bilal Yıldırım, "Birleşik Arap Emirlikleri 2008", Ortadoğu Yıllığı 2008, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 9-47.
  • Bilal Yıldırım, "Birleşik Arap Emirlikleri 2007", Ortadoğu Yıllığı 2007, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Murat Yeşiltaş, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 1-29.

 Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  • Bilal Yıldırım (2015), "Libya 2014", Ortadoğu Yıllığı 2014, yayına hazırlanıyor.
  • Bilal Yıldırım (2014), Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğuda Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 57-79.
  • Bilal Yıldırım (2014), "Ürdün 2013", Ortadoğu Yıllığı 2013, Sayı 9, Yıl 9, ss. 221-249.

Rapor - Analiz - Yorum

  • Bilal Yıldırım, "International Legitimacy in the Middle East", Middle East Analysis Serial, No: 11, 2013.
  • Bilal Yıldırım, "(Türkiyede) Dış Politika, Kamuoyu ve Medya", Bilgi Kültür Merkezi, Nisan 2013.

Bildiriler

  • "Osmanlı Siyaset Düşüncesinde 'Nizam-ı Alem Fikri" 18. Öğrenci Sempozyumu, Bilim ve Sanat Vakfı, 2007 / "The Idea of 'World Order in Ottoman Political Thought" 18th Graduate Student Symposium, Foundation for Sciences and Arts, Istanbul, 2007.
Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar