Rapor

Lübnan'daki Mardinliler:Mardin Halkının Göçü

 

 

18 farklı mezhebin varlık gösterdiği Lübnan'da sosyal ve siyasal yapı, söylemini mezhepsel farklılıklar üzerinden inşa etmiştir. Tüm sistemin mezhep kotalarına dayalı olduğu ülkede azınlıklar başta siyasal temsil ve sosyal haklar olmak üzere birçok temel meselede ciddi problemler yaşamaktadır. Bu çalışma yirminci yüzyıl başından itibaren Mardin'den Lübnan'a farklı zamanlar ve farklı sebeplerle göç etmiş bir azınlık grubu olarak Mardinlilerin sosyal ve siyasal durumlarını tarihsel bir perspektif ile ele alarak, bu madun grubun karşılaştığı temel problemleri yapılan mülakatlar ve saha gözlemleri yardımıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Rapor Mardinli Lübnanlıların homojen bir grup olmadığını, kimlik ve aidiyetlerini farklı referanslar üzerinden kurduklarını, dolayısıyla var olan siyasal sistemde yaşadıkları temel problemlerde bu farklılıkların göz ardı edilmesinin de etkili olduğunu göstermeye çalışmaktadır.