Perspektif

Lübnan’da Yeni Bir Eşik: 12 Kasım 2015 İntihar Saldırıları

12 Kasım 2015 tarihinde Başkent Beyrutta gerçekleştirilen çifte intihar saldırısının, Lübnanın özellikle son dönemlerde içinde bulunduğu siyasi açmazın ve ülke dışı etkilerin bir yansıması olarak değerlendirildiğinde beklenmedik bir gelişme özelliği taşımadığı düşünülebilir. Bununla birlikte, suikastlar, bombalı araç saldırıları, intihar eylemleri gibi başlıklara sıklıkla rastlanılan Lübnan özelinde yaşanan son hadisenin, politik olandan sosyo-ekonomik olana ülkenin tüm damarlarına hâkim olan Suriye krizinin etkileri ve Lübnanın genel seyri bağlamında bir değerlendirme yapmayı gerekli kılmaktadır. Bu yazı Lübnanda gerçekleştirilen son intihar saldırısının ülke içi kutuplaşmanın bir sonucu olarak mı yoksa küresel düzeyde bir terör eylemi olarak mı değerlendirilmesi gerektiğini sorgulamaktadır. Saldırının nedenlerine ilişkin bu sorgulama mekan, eylem şekli ve zamanlama gibi özellikleri ön plana almaktadır. Öncelikle Lübnanın çatışmaya müsait yapısına ilişkin tarihsel dinamiklere kısaca yer verilecek, akabinde saldırının temel özellikleri ve günümüz Lübnanına yansımaları irdelenecektir.