Perspektif

Suriye Krizi Sonrası Lübnan'da Mülteci Sorunu

ayse11 209x300 jpg

Bu yazıda Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)nin Suriyeli mülteciler üzerine yürütmekte olduğu araştırma kapsamında 5- 10 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen Lübnan seyahatinde yazarın yaptığı kişisel gözlemlere yer verilecektir. Söz konusu gözlemler genel bir tasvir olmaktan daha çok aşağıdaki sorular etrafında şekillenmiştir: Suriyede başlayan halk hareketini takiben ortaya çıkan mülteciler probleminin yoğun göçe maruz kalan ülkelere sosyolojik ve siyasi etkileri nelerdir? Lübnan özelinde mülteciler sorununun maliyeti ve bunun Suriye meselesine etkileri nelerdir? Bu sorular etrafında şekillenen gözlemlere geçmeden önce Lübnanı diğer mülteci barındıran komşu ülkelerden ayıran kendine has tarihsel dinamiklerine değinilecektir.