Kadromuz

Misafir Öğr. Üy. Murat Yeşiltaş

Dr. Murat Yeşiltaş lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. 2012 yılında ise 'Türkiyeyi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiyede Ordu adlı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktora derecesini almıştır. Murat Yeşiltaş 2008-2009 yılları arasında Lancaster Üniversitesi Avrupa Çalışmalar ve Uluslararası Politika bölümlerinde misafir araştırmacı, 2010-2011 yılları arasında ise Virginia Teknik Eyalet Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmakta olup, Türkiyenin Ortadoğu Politikası, Eleştirel Jeopolitik, Siyasi Coğrafya ve karşılaştırmalı dış politika analizi konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.

Araştırma Alanları

 • Eleştirel Jeopolitik,
 • Siyasi Coğrafya
 • Türkiye Dış Politikası ve Ortadoğu,
 • İran Dış Politikası
 • Karşılaştırmalı Jeopolitik

Proje

 • Disisident Geopolitics: Kurdish Geopolitical Construction of Kurdistan

Kitaplar

 • Murat Yeşiltaş, Türkiyeyi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiyede Ordu, 2014, Yayınaşamasında.
 • Murat Yeşiltaş,Pınar Bilgin ve Sezgi Durgun (der), Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafylar, Çarpışan Anlatılar, Koç Üniversitesi Yayınları, 2014. (Yayın aşamasında)
 • Ortadoğu Yıllığı 2007, Küre Yayınları, İstanbul, 2009 (K. İnat ve M Ataman ile).

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "The Transformation of the Geopolitical Visions in Turkish Foreign Policy",Turkish Studies, 14 (4) 2013, pp. 661-687
 • "Representations of the Ergenekon Case in Turkey, 2007–11:Todays Zaman and Hu¨rriyet Daily News", Middle East  Critique, Vol 21, No 2, pp 1-16, 2012 (İbrahim Efe ile)
 • "Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası Sözlüğü: Kavram Bir Harita", Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 2011 Kış, ss. 23-56 (Ali Balcı ile)
 • "The New Turkish Foreign Policy: Towards an Undestanding", Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 23, 2011 Kış, ss. 1-7 (Tuncay Kardaş ile)
 • "İkinci Lübnan Savaşı: Bir Yeniden Değerlendirme", Akademik Ortadoğu Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Mart 2010, ss. 67-90 (Ali Balcı ile Birlikte)
 • "Soft Balancing in Turkish Foreign Policy: The Case of 2003 Iraq War", Perception: Journal of International Affairs, Sipring-Summer 2009, pp.25-51
 • "Turkeys New Middle East Policy: The Case of the Meeting of the Foreign Ministers of Iraqs Neighboring Countries" (With A. Balcı), Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Vol XXIV, No 2, Summer 2006
 •  "The Return of the Liberal Sensibility in Europe", Economics and Management: Current Issues and Persepectives,Vol.4, No:13, 2009, ss:197-206.(with Tuncay Kardaş and Yıldırım)
 • "Bir Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardım: Japonya Örneği, Uluslararası İlişkiler, Volume 2, No 8, April 2006, pp167-169 (with Ali Balcı)
 • "Amerikan Hegemonyasının Sürdürülebilirlik Krizi ve İnsani Müdahale" Jeopolitik, No 28, May 2006
 • "Makuliyet ve Eşitlik Üzerine: John Rawls ve Siyasal Liberalizm", Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007/2, ss.110-122.

Kitap Bölümleri

 • "İran 2012", Kemal İnat ve Muhittin Ataman ve Nebi Miş, Ortadoğu Yıllığı 2012 içinde, Açılım Kitapevi, 2013
 • Murat Yeşiltaş, "Coğrafya Kaçınılmazdır: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiyede Ordu", içinde Türkiye Dünyanın Neresinde? Jeopolitik, Coğrafya ve Türkiye Mekân Siyaseti, (der) (der) Pınar Bilgin, Sezgi Durgun ve Murat Yeşiltaş, Koç Üniversitesi Yayınları, 2014.
 • "Peşine Takılmam mı Yumuşak Dengeleme mi? Türkiyenin Birinci ve İkinci Irak Savaşına Yönelik ABD ile Müttefiklik İlişkisinin Karşılaştırmalı Analizi", içinde Gülden Ayman (der) , Mekân, Kimlik ve Dış Politika, İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2012, ss. 69-11.
 • Kültürel Kimliklerin Güven(siz)liği: Avrupa Birliği ve Medeniyet Çatışmasnı Yeniden Düşünmek, Gökhan Telatar ve Rasim Özgür Dönmez, (ed.) Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği: Kimlik, Güvenlil ve Dış Politika, Phoneix Yayınları, 2008 (Nebi Miş ile).
 • "Foreign Policy of Islamic Republic of Iran" (With K. İnat), in. K. İnat and Wolfgang Gieler, Foreign Policy in the Greater Middle East. Central Middle Eastern Countries, Wvd Press, Germany, 2005, pp. 23-37
 • "ABDnin Uluslararası Terörizme Yaklaşımı", içinde Kemal İnat, (der.) ABDnin Haydut Devletleri, Degisim Yayınları, 2004, pp. 13-53.
 • "Pakistan: Nukleer İstikrardan Yoksun Nükleer Güç", in K. Inat at al, Dünya Çatışma Bölgeleri, Nobel Publications, Istanbul, Turkey, 2004, pp.645-651.
 • "İran 2005", Edit: K. İNAT and A. Balci, Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, 2006, pp. 35-67
 • "İran 2006", Edit: K. İnat and M.Ataman, Ortadoğu Yılığı, 2006, Nobel Yayınları, 2007
 • "Iran 2007", Edit: K. İnat, M.Ataman, ve M.Yesiltas, Ortadoğu Yıllığı 2007, Küre Yayınları, İstanbul 2009
 • "Iran 2008 İç ve Dış Politika", Kemal İnat ve Burhanettin Duran (der), Ortadoğu Yıllığı 2008 içinde, Küre Yayınları, 2009

Kitap Bildiriler

 • "Türkiyenin Küresel Vizyonu ve Dış Politika Öncelikleri", , Türkiye-Kazakistan İlişkileri Sempoyumu, Kazakistan, Alma Ata, 2013.
 • "Writing Turkeys Geopolitics: The Rise and Fall of the Kemalist Geopolitics", Paper prensted in ISA, San Fransisco, April 2013.
 • "The Civilizational and Geopolitical Discourse of Strategic Depth", Paper Presnted in 1st International Relations Conference in Istanbul Kültür Üniversity, October 2013,
 • Geopolitical Mentality and the Turkish Military", World Crisis: Revolution or Evolution in the International Community, World International Studies Conference, Porto, University of Porto, 17-21 August 2011.
 • "Bir Yönetim Zihniyeti Olarak Türkiyede Egemen Devlet Güven(siz)liği ve "İstisna Hali", Türk Sosyal Bilimler Derneği, Onbirinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ÖDTÜ-Ankara 9–11 Aralık 2009
 • "The politics of exceptionalism in Turkey: sovereign ban and state (in)security in the war on terror", DELC Postgraduate Colloquium, Lancaster University, 20 May 2009, United Kingdom
 • "Competing Vision for European Security: with or witouth Turkey", Political Studies Association Joint Specialist Group, The changing constellation of the enlarging EU, Durham University (UK), 23 Jnurary 2009.
 • (In)security of Cultural Identity in Europe: the Return of Liberal Sensivity, 57th Political Studies Associaton Genaral Conference, University of Bath, UK, 11-14 April 2007 (with Tuncay Kardas)
 • "Türk Dış Poltikasının Dönüşümü ve Ortadoğuda Güvenlik Bunalımı", Siyasi İlimler Türk Derneği Second Postgraduate Symposium, Hacettepe Universitesi, Aralık 2005, Ankara, Turkiye.
 • "Asymmetric Dependency Relations and the Security Dilemma in International Relations", Siyasi İlimler Türk Derneği First Postgraduate Symposium, Bilgi University, October 2003, Istanbul, Turkey (Turkish)

Kitap Tanıtımı

 • The Cold War and After: History, Theory and the Logic of International Politics, by Marc Trachtenberg. Princeton University Press, Perception: Journal of International Affairs, Summer 2012.
 • "Neşet Toku, İlm-i Umran:İbn Haldunda Toplum Bilimsel Düşünce", Divan İlmi Araştırmalar, 2006/2, Yıl 11 Sayı 21, ss. 179-188

Diğer Yayınlar

 • A Dictionary of Turkish Foreign Policy: A Conceptual Map, SAM Papers, May 2013, (Ali Balcı ile birlikte)

 

Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar