Kadromuz

Araştırma Görevlisi Recep Tayyip Gürler

recep tayyip

Recep Tayyip Gürler lisans derecesini 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2016 yılında "Şii Aktörlerin Irak Politikasındaki Yeri" isimli tez çalışması ile yüksek lisanstan mezun oldu. 2012'de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Recep Tayyip Gürler, halen Ortadoğu Enstitüsü'nde Irak üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Tez Konusu:

Yüksek Lisans: "Şii Aktörlerin Irak Politikasındaki Yeri" (2013-2016)

Çalışma Alanları:

Irak İç Politikası, Irak'taki Şii Siyasi Aktörler, Irak Dış Politikası, Ortadoğu'da Sünni-Şii Çatışması, Şiilik Tarihi

Yayınlar:

  • Kitap Bölümleri

Recep Tayyip Gürler, "Irak: Mezhebî Çatışma Girdabında Bir Ülke", Ortadoğu Çatışmaları, Ahmet Emin Dağ (ed.), İnsani Yardım Vakfı, 1. Baskı, İstanbul, 2015, ss.118-144.

  •  Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

"Turkey's Soft Power towards Central Asian Countries after the Cold War", İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar Dönemi, 2013, ss.100-114.

 "El-Kaide'den Post-Kaide'ye Dönüşüm: IŞİD", (Ömer Behram Özdemir ile birlikte), Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, Bahar, 2014, ss.113-154.

 "Irak 2013", (Rıdvan Kalaycı ile birlikte), Ortadoğu Yıllığı 2013, Sayı:9, Yıl:9, 2015, ss.11-47.

 "Irak 2014", (Rıdvan Kalaycı ile birlikte), Ortadoğu Yıllığı 2014, Sayı:10, Yıl:10, 2015, ss.11-37.

 "Türkiye'nin Irak Politikası 2015",  (Ali Balcı ve Zana Baykal ile birlikte), Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, (ed) B. Duran, K. İnat, Ankara: SETA Yayınları, Mayıs 2016, ss. 159-180

 

  • Konferanslarda Sunulan Bildiriler

Uluslararası Konferans

"ABD İşgali Sonrası Irak'ta Şii Siyaseti", VI. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, "Jeopolitiğin Dönüşü Mü? Genişletilmiş Bölgelerde Aktif Diplomasi Zamanı", 25-27 Kasım 2014, Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi, Bursa, Türkiye.

 

  • Rapor - Analiz – Diğer Yayınlar

Recep Tayyip Gürler, "Irak'ta 20 Nisan 2013 Yerel Seçim Sonuçları", Ortadoğu Araştırmaları Analiz Serisi, No: 6, Mayıs 2013.

 "IŞİD: Irak'ta Yerli Suriye'de Yabancı", (Ömer Behram Özdemir ile birlikte), Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos, Cilt:6, Sayı:63, 2014, ss.58-62.

 "Tevhid ve Cihad Örgütü"nden "İslam Devleti"ne ', (Ömer Behram Özdemir ile birlikte), SETA Perspektif, Sayı:60, Ağustos 2014.

 "Felluce Operasyonları ve Şii-Sünni Çatışması", Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos 2016, Cilt:8, Sayı: 75, ss.64-65.

 "İran-Suudi Arabistan Rekabetinin Bölgesel Yansımaları", (Kemal İnat ve diğerleri ile birlikte), SETA Analiz, Ocak 2016, Sayı: 148.

"Ortadoğu'daki Bölgesel Aktörlerin Musul Politikaları", (Kemal İnat, Mustafa Caner ve diğerleri ile birlikte), SETA Analiz, Aralık 2016, Sayı: 177.

 İletişim Bilgileri

rtgurler@gmail.com

0264 295 3607