Yorumlar

Biden Döneminde ABD ve AB’nin Ortadoğu Perspektifi

Avrupa ülkelerinin Çin ve Rusya ile ilişkilerinde ABD'den önemli ölçüde ayrışmalarına rağmen Ortadoğu'da Washington ile birlikte hareket etme eğiliminde oldukları, hatta ABD'ye liderlik atfettikleri söylenebilir. Öte yandan ABD'nin de Çin'le rekabete odaklanırken Ortadoğu'daki çıkarlarının korunması için Avrupalı ve Ortadoğulu müttefikleriyle görev/maliyet paylaşımını artırmaya çalışacağı öngörülebilir. Dolayısıyla Biden dönemi, birbirini tamamlayan bu iki dinamik çerçevesinde, Amerikalı ve Avrupalı müttefiklerin Ortadoğu'ya yönelik birçok konuda ortak tutum sergilemesine sahne olabilir.

 

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz.