Makaleler

AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK STRATEJİSİNDE ORTADOĞU’NUN YERİ VE ÖNEMİ

Bu çalışma Soğuk Savaş sonrasında coğrafi ve jeopolitik açıdan mimari değişiklikler geçiren AB savunma ve güvenlik politikasında, Ortadoğu'nun stratejik konumunu incelemektedir. Araştırmada AB'nin kurumsal düzeyde Ortadoğu ülkeleriyle kurduğu ilişkileri kategorize etmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte Ortadoğu ülkelerinin AB savunma politikasında nasıl bir noktada olduğu coğrafi konum, güvenlik dokümanlarında yer alma, dış yardımlar, savunma ticareti, teknoloji transferi (savunma sanayii işbirlikleri), savunma ve AB enerji güvenliği/bağımlılığı parametreleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bölge devletlerinin bu parametrelerden hangilerine aynı anda sahip olduğu ve bu benzerliklerin ne gibi sonuçlara yol açtığı da ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. AB ülkelerinin Ortadoğu'da stratejik ve ekonomik ortaklıkları ayrı değerlendirilirken AB'nin güvenlik atmosferine hangi Ortadoğulu devletlerin dâhil edilip hangilerinin dışarıda bırakıldığı tespit edilmeye çalışılacaktır.

 

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz.