Yorumlar

Ürdün Ekonomik Kriz ve Dış Yardım Kıskacında

Dış yardım almadan neredeyse altı ay içinde iflas edebilecek bir ülke olan Ürdün, bölgesel ve küresel krizlerde büyük güçlerin aksine bir politika izleyebilecek güce sahip değil.

Aralık 2017'de alınan Kudüs kararı ile birlikte Ürdün dış siyaseti başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri ile gergin bir zemine oturdu. Buna ilave olarak Körfez'deki Katar krizi de oldukça hassas bir dengede yürütülen Ürdün dış politikasını, Suudi Arabistan ve yakın müttefikleri açısından "sorunlu" hale getirdi.

Ürdün, temel anlamda sıcak para ihtiyacının büyük bir bölümünü dış yardımlardan (düşük faizli kredi ve hibeler) gideren bir ülke olduğundan, bölgesel ve küresel krizlerde büyük güçlerin aksine politika izleme kapasitesi yüksek olan bir devlet değil. Yani devlet bütçesinin önemli ölçüde dış yardımlara bağlı olduğu Ürdün'ün finansörleri ile yaşayacağı en ufak sorunlar bile ülke ekonomisini büyük bir buhrana sokma potansiyeline sahip. Bu durum da Ürdün gibi doğal kaynaklardan yoksun ve endüstriyel bir ekonomiye sahip olmayan ülkelerin dış politikasında büyük savrulmalara ve dışa bağımlılığa sebep oluyor.

 

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz.