Kadromuz

Doktor Araştırma Görevlisi İsmail Akdoğan

İsmail AKDOĞAN lisans derecesini 2010 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. AKDOĞAN, İslam Devriminden Arap Baharına İran-Suudi Arabistan İlişkileri adlı tez çalışmasını 2013 yılında savunarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış olan AKDOĞAN, aynı yıl başladığı Ortadoğu Çalışmaları Programındaki doktora eğitimine devam etmekte ve halen Ortadoğu Enstitüsünde Körfez Çalışmaları Masasında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

  • Suudi Arabistan Dış politikası,
  • Suudi Arabistanda Dinsel, Siyasal ve Toplumsal Hareketler,
  • Suudi Arabistan-İran İlişkileri,
  • Basra Körfezinde Rekabet, Çatışma ve İşbirliği

Yayınlar

 

Kitaplar

  • Muhittin ATAMAN ve İsmail AKDOĞAN, "Suudi Arabistan 2012", İçinde: K. İNAT ve M. ATAMAN (Der), Ortadoğu Yıllığı 2012, Açılım Kitap, 2012, Sakarya.
  • İsmail AKDOĞAN, "Arap Baharının İran-Suudi Arabistan İkili İlişkileri Üzerindeki Etkisi, İçinde: K. İNAT ve M. ATAMAN (Der), Ortadoğu Yıllığı 2012, Açılım Kitap, 2012, Sakarya.
Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar