Kadromuz

Arş. Gör. Furkan Polat

Furkan Polat lisans derecesini 2013 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Polat, halen Ortadoğu Enstitüsünde Libya masasında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Tez Konusu

  • Arap Baharı Sonrası Ortadoğu'da Kurulan İttifaklar: Suriye, Yemen, Libya Örneği (2011-2015)

Çalışma Alanı

  • Libya İç Politikası
  • Libya Dış Politikası
  • Uluslararası Güvenlik

Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  • Furkan POLAT, "Fas 2014", İçinde: K. İNAT ve M. ATAMAN (Der), Ortadoğu Yıllığı 2014, Açılım Kitap, 2014, Sakarya.
  • Furkan POLAT, "Libya 2015", İçinde: K. İNAT ve M. ATAMAN (Der), Ortadoğu Yıllığı 2015, Açılım Kitap, 2016, Sakarya.

Proje

  •  Ortadoğuda Radikalleşmenin Kökenleri, (Araştırmacı), IRCICA, 2016.

 

Kitap Değerlendirmeleri

  •  "Theory of Unipolar Politics" Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt.13, Sayı.51, 2016, s.117-121.
Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar