Kadromuz

Ali Balcı lisans derecesini 2002 yılında Uludağ Üniversitesinde tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünde sırasıyla 2004 ve 2010 yıllarında yüksek lisans ve doktorasını bitirmiştir. 2011-2012 döneminde The University of Manchester'da (İngiltere) 2015-2016 döneminde de Columbia University'de (ABD) doktora sonrası araştırmalarda bulunan Balcı, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapmaktadır. Balcı lisans düzeyinde Türkiye Dış Politikası ve Uluslararası İlişkilere Giriş derslerinin yanı...
Lisans eğitimini 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Kemal İnat, doktorasını 2000 yılında Almanya'nın Siegen Üniversitesi'nde "21. Yüzyılın Başında Türkiye'nin Ortadoğu Politikası" başlıklı teziyle tamamladı. 1994 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Kemal İnat, 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. Aynı üniversitede 2011-2014 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü,...
Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Müdürüdür. Uluslararası Siyaset profesörü olan Kardaş, Bilkent Üniversitesi'nden Lisans ve Yüksek Lisans, Galler Üniversitesi, Aberystwyth'ten de MsEcon (Security Studies) ve Doktora (International Politics) dereceleri almıştır. Eleştirel Güvenlik Çalışmaları, Savaş Sosyolojisi, Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Görsel Semiotik alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Türkiye ve Ortadoğu'da Toplumsal Güvenlik İkilemleri' isimli proje çalışmasının koordinatörlüğünü yapmıştır. Halen 'History through Theory'...
Aytaç Kadıoğlu Ortadoğu Enstitüsü, Ortadoğu Çalışmaları Ana Bilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Kadıoğlu, Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Kadıoğlu Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi'nin baş editörlüğünü yapmaktadır. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladıktan sonra yüksek lisansını University of Leicester'da (İngiltere) Uluslararası İlişkiler bölümünde, doktorasını ise University of Nottingham'da (İngiltere) Uluslararası İlişkiler bölümünde...
İsmail Numan Telci lisans derecesini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Nisan 2006dan Eylül 2007ye kadar Londrada dil eğitimi alan Telci 2008 yılında Almanyada Hochschule Bremende Avrupa Çalışmaları alanında Yüksek Lisans programını tamamladı. Belçikadaki Leuven Üniversitesinde 3 aylık bir araştırma dönemi geçiren Telci 2009 Ocak ayında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktorasına başladı. Aynı yıl Araştırma Görevlisi olarak Sosyal Bilimler Enstitüsünde...
2003 yılında Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını, 2005 yılında ise yüksek lisansını tamamladı, 2012 yılında Sakarya Üniversitesinde Türkiyede Güvenlikleştirme Siyaseti 1923-2003 başlıklı doktora tezini savundu. Doktora sürecinde bir yıl süre ile Belçika Katholieke Universiteit Leuvende araştırmacı olarak bulundu. Turkish Studies, Bilgi Dergisi, Akademik İncelemeler Dergisi, Ortadoğu Yıllığı, Türk Dış Politikası Yıllığı ve diğer bazı süreli ve süresiz yayınlarda makaleleri yayımlandı. Ayrıca, Türkiyede güvenlik siyaseti,...
Ip tel 1: + 90 264 295 (6376) (Siyasal Bilgiler Fakültesi) Ip tel 2: + 90 264 295 (3620) (Ortadoğu Enstitüsü) yildirimturan@sakarya.edu.tr 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler bölümü Doktora programını "Avrupa Birliğinin Demokrasi Teşviki Politikası: Türkiyenin Demokratikleşmesindeki Rolü ve İkilemi" başlıklı tezi ile bitirdi. Doktora sürecinde bir yıl süre ile Almanyada Bremen Üniversitesinde araştırmacı olarak bulundu. Halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Yardımcı Doçent olarak...
Dr. Elsadig Elfaqih is a former Ambassador of Sudan to Ethiopia as well as to Jordan and the State of Palestine, former permanent representative to the African Union, and former Chairman of the Board of UNECA. Dr. Elfaqih was also the former Secretary-General of the Arab Thought Forum in Amman, Jordan. He assumed many leadership positions in political, diplomatic, media, academic, research, and advisory tasks, in many places including Khartoum, Washington, London, Istanbul, Doha, Amman, Jordan and Addis Ababa. He was also a long-time media adviser at the office of President, the Council of...
Al-Zawawi is a PhD lecturer at the Middle East Institute. His PhD degree from Middle East Institute, Sakarya University, Master's degree from Euro-Mediterranean Studies Department, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University, BA from same university 2002. Worked as a Senior Researcher and head of International Relations Unit at Arab Center for Humanitarian Studies in Cairo from 2009 – 2015, have 5 published books in different areas of specializations, among them are Political Islam, Strategic and National Security issues, and Regional Politics of the Middle East. Education:...
Lisans eğitimini 2003 yılında Tahran Üniversitesi Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlayan Ayşe Sosar, yüksek lisans ve doktorasını 2004-2012 yılları arasında Terbiyet Müderris Üniversitesinde Çağdaş İran ve Türk romanları üzerine yaptığı karşılaştırmalı tez çalışmalarıyla bitirdi. 2014 de Türkiye"ye dönen Sosar, aynı yıl Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde göreve başladı. Halihazırda Ortadoğu Enstitüsünde Farsça ve İran tarihi dersleri vermekte olup...
2010 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Uludağ Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2012 yılında Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevliliği görevine başladı. 2013 yılında yüksek lisans derecesini aldı ve Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları EABDda doktora programına başladı. Halen doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma Konuları İran Siyaseti, İran Siyasal Kültürü, İran İç Siyaseti...
Ayşe Selcan Özdemici Cinal; Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde Ortadoğu Siyasî Tarihi ve Uluslararası İlişkileri dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2011 senesinde Ürdün Üniversitesi Dil Merkezinde (II-TASOL) Arapça dil eğitimi alan Özdemirci-Cinal 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, Lübnan'da yürütülen saha çlışmalarında görev almıştır. 2023 yılında...
Abdüssamet Pulat lisans derecesini 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladıktan sonra 2011 yılında Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Ortadoğu Ekonomi-Politiği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2014 yılında "Türkiye-İran Enerji İlişkileri" başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Enstitümüz bünyesinde yer alan Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. Yine 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde (ORMER) araştırma görevlisi olarak...
Berkan Öğür lisans derecesini 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra ertesi yıl Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Berkan Öğür, şu anda Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Ortadoğuda Kürt Sorunu, Eleştirel Jeopolitik ve Kürdistan Coğrafyasının Jeopolitiği üzerine çalışmaktadır. Yüksek Lisans Tezi Kurdistan Representations in PKKs texts as a Dissident...
Bilal Yıldırım 2002 yılında Vefa Anadolu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü burslu olarak kazandı. 2007 yılında lisans eğitimini tamamladı ve ertesi yıl İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2011 yılında yüksek lisans tezini savunarak buradan mezun oldu ve daha sonra Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine başladı. Yıldırım, aynı zamanda bu bolümde araştırma görevlisi olarak...
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi İlahiyat ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olan Talha İsmail Duman, yüksek lisans eğitimine Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başlamış, daha sonra Ankara Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları (Lübnan) kadrosu üzerinden kazandığı Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu (YLSY) hakkından feragat ederek 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde eğitimine devam etmiştir. Ekim 2010-Kasım 2012...
2012 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde göreve başlayan Ayşe Hazar, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalında 2013 yılında tamamladı. 2014 yılı itibariyle Ortadoğu Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Hazar, hali hazırda doktora eğitimine Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalında devam etmektedir. Çalışma Alanları Dekolonizasyon Uluslararası Politikada Dayanışma Birleşmiş Milletler Organları Mısır Eğitim Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu...
Fatma Zehra Toçoğlu lisans derecesini Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Filistin masasında çalışmalarına devam eden Fatma Zehra Toçoğlu aynı zamanda Ortadoğu Çalışmaları alanında Doktora eğitimini de sürdürmektedir. Tez Konusu Türkiye'nin Ak Parti Dönemi Filistin ve Hamas Politikası (2013- 2016) Çalışma Alanları Filistin Çalışmaları Filistin Siyaseti İsrail –Filistin...
Furkan Halid YOLCU, 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde tam burslu olarak başladığı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Lisans dönemi süresince İngilizce eğitim aldı ve bu sürede Erasmus programı ile 7 ay İspanyada kalarak İspanyolca öğrenimine başladı. Lisans eğitiminin akabinde yüksek lisans eğitimine İnönü Üniversitesinde devam etti ve kısa bir süre sonra akademik kariyerine Sakarya üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak başladı (2016) . Şu anda Sakarya Üniversitesi...
2019 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl YÖK 100/2000 Programı kapsamında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde doktora çalışmasına başladı. 2023 yılında aynı enstitüde araştırma görevlisi olan Melih Yıldız Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma Alanları Mısır ve Sudan Çalışmaları Askeri Rekabet Silahlanma Güvenlik Yayınlar Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: Melih Yıldız, "Rusya'nın Ortadoğu'ya...
Muhammed Yasir Bodur, 2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.Aynı üniversiteden "İstanbul'daki Sahra Altı Afrikalı Göçmenlerin Sosyal ve Ekonomik Katılımları Üzerine Nitel Bir Çalışma" başlıklı tezini savunarak 2020 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Sahra Altı Afrika'da göç ve demografi konularını çalışan Bodur İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora öğrenimine devam...
Mustafa Onur Yalçın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler lisans derecesini 2016 yılında tamamladı. Aynı yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde başladığı Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından, 2019 yılında "Japon Stratejik Kültürünün Dış Politika Yapımına Etkisi: Shinzo Abe Dönemi" başlıklı tezi ile mezun oldu. 2019 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik ve Terör alanında başladığı doktora eğitimine halâ devam etmektedir. Yalçın, 2021 yılında Sakarya Üniversitesi...
Recep Tayyip Gürler lisans derecesini 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2016 yılında "Şii Aktörlerin Irak Politikasındaki Yeri" isimli tez çalışması ile yüksek lisanstan mezun oldu. 2012'de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Recep Tayyip Gürler, halen Ortadoğu Enstitüsü'nde Irak üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Tez...
2016 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden mezun olan Rumeysa Ayverdi, lisans eğitimi süresince bir dönem Polonya- Varşova'da Erasmus öğrenim hareketliliği programına katıldı. Mezun olduktan sonra aynı yıl içerisinde Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2017 Mayıs ayında SAÜ Ortadoğu Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Çalışma Alanları Ortadoğu'da Enerji Güvenliği ve enerji politikaları Basra Körfezi-...
Rumeysa Köktaş lisans derecesini 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2012de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Köktaş, halen Ortadoğu Enstitüsü'nde Tunus ve Ortadoğu'da sivil toplum masasında çalışmalarını sürdürmektedir Tez Konusu Amerikan Medyasında Müslüman Kardeşler Temsili: New York Times ve Wall Street Journal Örnekleri (2013-2014)...
Serra Can 2014 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2017 yılında yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Ortadoğu Enstitüsü'nde tamamlamış ve doktora programına başlamıştır. 2015'ten itibaren bu birimde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Can halihazırda "After Hierarchy: Post-Cold War Reorientation of Former Soviet Clients in the Middle East" başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır. Federal Almanya Devleti'nin sunduğu Uluslararası Parlamento Bursu (IPS, International Parliamentary Scholarship) kapsamında Almanya...
Vahap Yıldız, Fırat Üniversitesi Coğrafya bölümünden 2018 yılında mezun olduktan sonra 2023 yılında yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Coğrafya bölümünde tamamlamıştır. Yıldız, 2023 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde çalışmalarına devam eden Yıldız aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde Doktora eğitimini de sürdürmektedir. Çalışma Alanları Libya, Çad ve Nijer Çalışmaları Siyasi...
Zana Baykal lisans derecesini 2011 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2012de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Baykal, halen Ortadoğu Enstitüsü'nde Ortadoğuda Enerji Politikaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Tez Konusu Turkey: Energy Relations with Kurdistan Regional...
Ma'en Ahmed Ali worked as a Lecturer of Arabic Language at Middle East institute, Sakarya University, and pursuing his PhD at Faculty of Islamic Sharia, Quran Interpretation Department. He previously worked as a lecturer and teacher of Arabic Language at many institutions in and outside Turkey. Beside Arabic Language, area of specialization includes Quran Interpretation, Sciences of Quran and Theology. Research Papers: Interpretation of Ibn Juzay' | objective study. Money in Surat al-Anfal and Surat Al-tawbah | objective study. Practical experience, courses and certificates: Teaching Arabic...
Dr. Murat Yeşiltaş lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. 2012 yılında ise 'Türkiyeyi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiyede Ordu adlı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktora derecesini almıştır. Murat Yeşiltaş 2008-2009 yılları arasında Lancaster Üniversitesi Avrupa Çalışmalar ve Uluslararası Politika bölümlerinde misafir araştırmacı, 2010-2011 yılları arasında ise Virginia...