Kadromuz

Arş. Gör. Mustafa Şeyhmus Küpeli

Mustafa Şeyhmus KÜPELİ lisans derecesini 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2015 yılında "Nükleer Sorun Çerçevesinde İrana Karşı Uygulanan Yaptırımların Ekonomi Politik Etkileri" adlı yüksek lisans tezini bitirmiştir. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde  çalışmalarına devam eden KÜPELİ, aynı zamanda Ortadoğu Çalışmaları alanında Doktora eğitimini de sürdürmektedir.

 

Tez Konusu

  • Yüksek Lisans Tezi: "Nükleer Sorun Çerçevesinde İrana Karşı Uygulanan Yaptırımların Ekonomi Politik Etkileri"

Çalışma Alanları

  • Uluslararası Ekonomi Politik
  • Ortadoğuda Enerji Politikaları ve Uluslararası Sistem
  • Ortadoğu Ekonomileri
  • İran Dış Politikası

Yayınlar

  • Dış Politika Aracı Olarak Yaptırımlar: İrana Uygulanan Yaptırımların Etkileri", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 3, No. 1, 2016.

Bildiriler

  • "Uluslararası Ekonomik Yaptırımlar: İrana Uygulanan Yaptırımların Etkinliği" VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Kasım 2016.
Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar