Kadromuz

Doç. Dr. Tuncay Kardaş

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde öğretim üyesidir. Uluslararası Siyaset doçenti olan Kardaş, Bilkent Üniversitesi'nden Lisans ve Yüksek Lisans, Galler Üniversitesi, Aberystwyth'ten de doktora dereceleri almıştır. Eleştirel Güvenlik Çalışmaları, Savaş Sosyolojisi, Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Medya Semiotiği alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Türkiye ve Ortadoğu'da Toplumsal Güvenlik İkilemleri' isimli proje çalışmasının koordinatörüdür.

Son çalışmaları Cambridge Review of International Affairs, Middle East Critique, Turkish Studies, Insight Turkey gibi akademik dergilerde yayınlanan Kardaş'ın yayınlanan kitapları şunlardır: The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntington's Faultlines, from Al-Andalus to Virtual Ummah, (New York: Oxford University Press, 2009) ve Non-State Armed Actors in the Middle East (New York: Palgrave, 2017) 

(+90)264 2953615

kardas@sakarya.edu.tr 

Yayınlar

 

Hakemli Dergilerde Makaleler

 • Tuncay Kardas (2017a) 'Rethinking Kurdish Geopolitical Space', Cambridge Review of Internaitonal Affairs, Vol. 30, No. 3 (with Murat Yesiltas) (SSCI)
 • Tuncay Kardas (2017b) 'Trump and the Media-Industrial Complex in US Politics', Insight Turkey 19, No. 2
 • Tuncay Kardaş (2016a) 'Inter-Societal Security Trilemma in Turkey: Understanding the Failure of the 2009 Kurdish Opening' Turkish Studies, Vol. 17 1 (with Ali Balci) (SSCI)
 • Tuncay Kardaş (2016b) 'Interview with Former Foreign Minister of Tunisia', Turkish Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 3, No. 2
 • Tuncay Kardas (2015) 'The New Middle East, ISIL and the 6th Revolt Against the West' Insight Turkey, Vol. 17 No. 3 (with Murat Yesiltas)
 • Tuncay Kardaş (2013a) 'Türkiyenin İsrail ile İlişkilerinin Değişen Dinamikleri: Bir 'Güvenlikleştirme Analizi Ortadoğu Yıllığı 2012, İstanbul: Açılım (with Ali Balci)
 • Tuncay Kardaş (2013b) 'Gezi Direnişi ve Türkiye'nin Toplumlararası Güvenlik İkilemi, Birikim, Haziran.
 • Tuncay Kardaş (2012a) 'No Laughing Matter: Visualizing Turkey's Ergenekon in Political Cartoons', Middle East Critique, Volume 21, Issue 2, 2012
 • Tuncay Kardas,(2012b) 'The Changing Dynamics of Turkey's Relations with Israel: An Analysis of 'Securitization'', Insight Turkey, Volume 14, No. 2 (with Ali Balci)
 • Tuncay Kardaş (2012c), 'Bir Dış Politika Aracı Olarak TİKA' Akademik Arastirmalar Dergisi 7 No. 1 (with Ramazan Erdağ)
 • Tuncay Kardaş (2011a) 'The Impact of Changing Islamic Identity on Turkeys New Foreign Policy', Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 10, No. 2 (with Martina Warning)
 • Tuncay Kardaş (2011b) 'The New Turkish Foreign Policy: Towards an Understanding', Bilgi, Vol. 22, No.2 (with Murat Yesiltaş)
 • Tuncay Kardas (2008) 'The Return of the Liberal Sensibility in Europe, Economics and Management, Vol. 4, No: 3 (with Murat Yesiltaş and Yildirim Turan)
 • Tuncay Kardas (2006) 'New Perspectives in Security Studies', Bilgi 13 No:2.
 • Tuncay Kardas (2006) 'Türkiye-İsrail İlişkilerinin 'Analiz Düzeyi Kapsamında Değerlendirilmesi: 1996-2006' Ortadoğu Yıllığı 2005, İstanbul: Nobel.

 Uluslararası Kitap

 • Tuncay Kardas (2017) (eds) Non-state Armed Actors in the Middle East, New York: Palgrave (with Murat Yesiltas)
 • Tuncay Kardas (2009) (eds), The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntington's Faultlines, from Al-Andalus to Virtual Ummah, New York: Oxford University Press (with Stig Jarle Hansen and Atle Mesoy)

 Uluslararası Kitap Bölümleri

 • Tuncay Kardas (2017a) 'The Phenomenon of Non-State Armed Actors and Violent Geopolitics in the Middle East' in Murat Yesiltas and Tuncay (eds) Non-state Armed Actors in the Middle East New York: Palgrave (with Murat Yesiltas)
 • Tuncay Kardas (2017b) Global Politics of Image and the Making of a Legitimate Non-state Armed Actor: Syrian Kurds and 'the Secular West' in Kobane in Murat Yesiltas and Tuncay Kardas (eds) Non-state Armed Actors in the Middle East New York: Palgrave (with Murat Yesiltas) (with Murat Yesiltas)
 • Tuncay Kardas (2017c) 'Making of Foreign Fighters in the Middle East: Identity, Social Media and Virtual Radicalization' in Murat Yesiltas and Tuncay Kardas (eds) Non-state Armed Actors in the Middle East New York: Palgrave (with Omer B. Ozdemir )
 • Tuncay Kardas (2009) 'Turkey: Secularism, Islam and EU', in Tuncay Kardas, Stig Jarle Hansen and Atle Mesoy (eds.), The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntington's Faultlines from Al-Andalus to Virtual Ummah, New York: Oxford University Press
 • Tuncay Kardas (2009), 'Huntington and Islam's Bloody Borders in Stig Jarle Hansen, Atle Mesoy and Tuncay Kardas (eds) The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntington's Faultlines, from Al-Andalus to Virtual Ummah, New York: Oxford University Press (with Stig Jarle Hansen and Atle Mesoy)

Ulusal Kitap Bölümü

 • Tuncay Kardaş ve Ramazan Erdağ (2014) 'Post-yapısalcılık ve Uluslararası İlişkiler' icinde Uluslararası İlişkiler Teorileri, Ramazan Gözen (der) İstanbul: İletişim.
 • Ali Balcı ve Tuncay Kardaş (2014) 'Realizm' Uluslararası İlişkilere Giriş icinde, Şaban Kardaş ve Ali Balcı (der), İstanbul: Küre
 • Ramazan Erdağ ve Tuncay Kardaş (2013) 'Türk Dış Politikası ve Stratejik Kültür', Türk Dış Politikası Yıllığı 2012, Ankara: Seta.
 • Tuncay Kardaş (2014) 'Güvenlik' Uluslararası İlişkilere Giriş Uluslararası İlişkilere Giriş icinde, Şaban Kardaş ve Ali Balcı (der), İstanbul: Küre
 • Tuncay Kardas (2007) 'Güvenlik: Kimin Güvenliği ve Nasıl?' Uluslararası Politikayı Anlamak: Ulus-Devletten Küreselleşmeye icinde Zeynep Dağı (der), İstanbul: Alfa.

Gazete Yazılarından Seçmeler

 Konferans Organizasyon Komitesi

Dergi Yayın Kurulu Üyeliği

Akademik Ödüller

 • EU-Jean Monet Bursu 2000-2001
 • YÖK Yurt Dışı Doktora Bursu 2001-2006

Projeler

 • ISSDIT: Inter-Societal Security Dilemmas in Turkey, Uluslararası İlişkeler, Sakarya Universitesi
 • ISDIME: Inter-Societal Security Dilemmas in the Middle East, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

  

Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar