Kadromuz

Arş. Gör. Mehmet Rakipoğlu

Mehmet Rakipoğlu Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde (2016) yılında lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesinde İlahiyat önlisans eğitimini (2021) tamamladı. 2015-2016 akademik yılında Polonya'nın Szczecin şehrinde Erasmus programı kapsamında eğitim gördü. 2015-2017 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde öğrenci asistanı olarak görev yaptı. 2017-2019 arası aynı enstitüde YÖK 100/2000 bursiyeri olarak görev yaptı. 2017'den beri aynı enstitüde Ortadoğu Çalışmaları alanında doktora programına devam eden Rakipoğlu, 2019-2021 yılları arasında Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2020 yılında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Körfez Çalışmaları Koordinatörlüğünde kurum dışı araştırmacı, 2021 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2017 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen bir projede araştırmacı olarak görev almıştır. Yerli ve yabancı medya ve düşünce kuruluşlarına birçok görüş, analiz, rapor yazmıştır. Rakipoğlu iyi derecede İngilizce, orta seviyede Arapça bilmektedir.

İletişim

Twitter Hesabı 

Çalışma Alanları

 • Körfez ülkelerinin dış politikaları
 • Türkiye'nin Körfez politikası
 • Ortadoğu'daki İslamcı hareketler
 • Din-siyaset ilişkileri

Tez Konusu

Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya Stratejisi (2010-2020)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • "Kuveyt", Ortadoğu Yıllığı 2016, Kemal İnat (editor), Kadim Yayınları, 2017.
 • "Kuveyt", Ortadoğu Yıllığı 2017, Kemal İnat (editor), Kadim Yayınları, 2018.
 • "Kuveyt", Ortadoğu Yıllığı 2018, Kemal İnat (editör), İdeal Yayınları, 2019.
 • "Kuveyt", Ortadoğu Yıllığı 2019, Kemal İnat (editör), İdeal Yayınları, 2020.
 • "Revisiting the Saudi Position During the Iran-Iraq War     through the Lens of Balance of Threat Theory", Ortadoğu Etütleri, 2017, Vol. 9, No.1, pp.118-134.
 • Suudi Arabistan'ın Müslüman Kardeşler Politikası: 1932-2016, Akademik İncelemeler Dergisi (AID), Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 137 – 168. (İsmail Numan Telci ile birlikte) (Ulakbim-TR Dizin)
 • "İsrail-Suudi Arabistan Örtülü İttifakını Anlamlandırmak", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Sayı 2, Cilt 6, 2019, ss.101-132. (Ulakbim-TR Dizin) (Menderes Kurt ile birlikte)
 • "Accede or not Accede?: The United States and the Question of Joining the Baghdad-Pact", Batman University Journal of Life Sciences, Vol.10, No.2, pp.1-17. (With Max Witmann)

Kitap Bölümleri

 • "Türkiye'nin Körfez Ülkeleri ve Yemen Politikası", Türk Dış Politikası Yıllığı, Kemal İnat, Burhanettin Duran, Mustafa Caner (editörler), SETA Yayınları, 2019.
 • "Türkiye'nin Körfez Ülkeleri ve Yemen Politikası", Türk Dış Politikası Yıllığı, Kemal İnat, Burhanettin Duran, Mustafa Caner (editörler), SETA Yayınları, 2020.
 • "Mısır-Suudi Arabistan İlişkileri: İhvan'ı Dışlamak, Darbeyi Kucaklamak", içinde Devrim Sonrası Mısır Dış Politikası: Dönüşüm Arayışından Meşruiyet Çıkmazına, İsmail Numan Telci editör, SETA Yayınları, 2019.
 • "Ortadoğu'da Sivil Toplum", içinde Ortadoğu: Aktörler, Unsurlar ve Sistemler editör (Mehmet Şahin), 2019. (Kronik Yayınları) İsmail Numan Telci ile birlikte
 • "Suriye'deki Sivil Toplum veya Sivil Toplumun İmkansızlığı", içinde Ortadoğu'da Sivil Toplum, Filiz Cicioğlu (editör), 2019. (Kadim Yayınları) Ahmet Arda Şensoy ile birlikte.
 • "Suudi Arabistan'ın Dönüşen Dış Politikasında Çin'i Konumlandırmak", Uluslararası İlişkiler Tahlilleri: Küresel ve Bölgesel Politikalara Akademik Bakış, Orhan Karaoğlu (editör), Siyasal Kitabevi, İsmail Numan Telci ile birlikte.
 • "Körfez Güvenlik Mimarisinde Yeni Paradigmalar", içinde Küresel Politikalar ve Bölgesel Dönüşümler, Fulya Köksoy (der), Nobel Yayınları, 2020.
 • "Suudi Arabistan'ın Siber Güvenlik Politikaları", içinde Yeni Küresel Tehdit: Siber Saldırılar, Siber Güvenlik ve Politika Uygulamaları, Fulya Köksoy (der), (Melih Kazdal ile birlikte), Nobel Yayınları, 2020.

Kitap Tanıtımları

 • "Understanding of Iraq: the Whole Sweep of Iraqi History, from Genghis Khan's Mongols to the Ottoman Turks to the British Mandate to the American Occupation, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2017, Cilt 4, Sayı 1, ss. 191-196.
 • Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia, Robert Lacey, Penguin Books; Reprint edition (October 5, 2010), Ortadoğu Yıllığı 2017,  s.599-602.
 • "Muted Modernist", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2019, Cilt 14, Sayı 3, ss.925-930. (ESCI, Ulakbim-TR Dizin)

Proje

 • Araştırmacı- Menşe Ülke Bilgisi Raporlama Projesi (Afganistan, İran, Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Birleşmiş Milletler, UNHCR, Geneva, 2017. (07.04.2017- 31.8.2017)

 

 

Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar