Yorumlar

Soğuk Savaşın başlangıcından bugüne ABD kendisine yönelik tehdit olarak algıladığı birtakım unsurlara karşı dünyanın farklı bölgelerinde operasyonlar düzenlemekte ya da çeşitli şekillerde müdahalelerde bulunmaktadır. 11 Eylül sonrası dönemde ise ABDnin tehdit listesinin başında El Kaide gelmekte ve özellikle Arap Yarımadası El Kaidesi ABD...
13 Kasımda meydana gelen ve DAEŞ tarafından sorumluluğu üstlenilen Paris Saldırıları Avrupa ülkelerini alarma geçirdi. Bir yandan ulusal ve kolektif güvenlik politikaları konuşulurken diğer yandan hem Avrupalı Müslümanların hem de Avrupaya sığınan ve çoğunlukla Müslüman olan mültecilerin güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadıkları yoğun bir şekilde...
Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon 26 Mart 2015 tarihinde Yemene yönelik bir askeri müdahale başlatmıştır. Müdahale, İrandan destek aldıkları iddia edilen Husilerin, Yemende başkent dahil pek çok bölgeyi kontrol altına almaları ve ayrıca yönetime el koymaları üzerine gerçekleşmiştir. Dolayısıyla müdahalenin hedefi Yemendeki Husi iktidarını...
Haydar Oruç İsrail tarafından Mescid-i Aksa külliyesinin Müslümanlar tarafından kullanılmasına yönelik kısıtlamalara başlaması nedeniyle, Kudüste yaşayan Filistinli Müslümanların Eylül 2015 ortalarında itibaren başlayan direnişleri halen devam etmektedir. Kudüste başlayan gösteriler ve küçük çaplı çatışmalar, İsrail güvenlik güçlerinin...
Özellikle cihadî Selefiliğin gündemde sıkça tartışılmasını sağlayan DAEŞ ile Vehhâbîlik, dogmatik din anlayışları sayesinde birtakım paralellikler göstermektedir. İmam-ı Hanbel, İbn Teymiyye ya da İbn Hazm gibi Selefi alimlerin öğretilerini referans almaları bunu doğrular niteliktedir. Her ne kadar İbn Teymiyye Sufiliğe bağlı olan Zühd hareketini...
Bu yıl Nobel Barış ödülü Tunusta dört sivil toplum örgütünün oluşturduğu Ulusal Diyalog Dörtlüsüne verildi. Ödül ile alakalı dikkat çekilmesi gereken en can alıcı nokta ise ödülün bir Ortadoğu ülkesine ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir gruba verilmesidir. Zira devlet ve toplum arasında bir aracı olma işlevini yerine getirmesi...
Geçen hafta içerisinde yaşanan gelişmelerle birlikte Suriye iç savaşı artık yeni bir evreye girmiş oldu. Rusyanın Esad yönetimi yanında doğrudan çatışmalara dâhil olması Suriye sorununu artık iyice küresel aktörlerin sorunu haline getirdi. Artık Moskovanın bu hamlesine Amerika Birleşik Devletlerinin nasıl cevap vereceği meselenin bundan sonraki gelişimi...
Dünyanın en önemli ekonomik güçleri arasında yer alan Almanya, dünyada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüklüğü açısından dördüncü, dış ticaret hacmi açısından ise üçüncü sırada bulunmaktadır. 2008-2009 dünya ekonomik krizinde çok zarar gören Avrupada en istikrarlı ülke olarak ayakta kalabilen ve krizdeki ülkelere yardım konusunda öne çıkan...
Uzun zamandan beri ciddi bir şiddet dalgası ve istikrarsızlık içerisine sürüklenmiş olan Ortadoğuda yeni aktörlerle birlikte yeni devletler ve sınırlar konuşulur oldu. Bölge siyasetinin şekillenmesinde etkili olan geleneksel küresel ve bölgesel aktörlerin yanında, IŞİD, PYD, Ensarullah, Fetih Ordusu, Haşdi Şabi, AYEK ve Ensar Beyt el-Makdis gibi silahlı...
Mısırda demokratik seçimlerle göreve gelmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve askeri darbe ile devrilen Muhammed Mursiye ve birçok Müslüman Kardeşler üyesine verilen idam ve müebbet hapis cezalarının siyasi olduğu konusunda hemen herkes hemfikir. Cezaların işlendiği iddia edilen suçlarla orantısız olduğu gerçeği ise, Mısır mahkemelerinin aldığı bu kararların...

Sayfa