Yorumlar

Bir önceki yazıda, anlaşılması zor Orta Doğu ittifaklarını ele almaya başlamış ve ABD-İsrail ile Moskova-Şam ittifaklarının doğasından bahsetmiştik... Bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ittifakların ise "suya yazılan ittifaklar" olduğunu vurgulayıp bunun ne anlama geldiğini analiz etmeyi bu yazıya bırakmıştık. Neden bölge ülkelerinin arasındaki...
4 Nisan 2019'da darbeci General Halife Hafter liderliğindeki grupların başkent Trablus'a yönelik başlattığı operasyonun seyri Şubat 2020'den başlamak üzere ciddi bir şekilde değişti. İlk etapta Hafter yayılmacılığını durduran Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) çatısı altındaki gruplar, bu tarihten itibaren cephe hatlarında hızlı bir ilerleme kaydetti....
Libya, Suriye ve Yemen başta olmak üzere Orta Doğu çatışmalarına baktığımızda, gerek bölge ülkelerinin kendi aralarında gerekse bu ülkelerin bölge dışı aktörlerle kurdukları ittifaklar açısından bir kafa karışıklığı var gibi görünüyor. Mısır, ABD'nin mi yoksa Rusya'nın mı müttefiki? Genel olarak bir ABD ve İsrail "dostu" olan BAE'nin...
2019 yılı, ABD'nin geçtiğimiz 30 senede Orta Doğu'da kurduğu hegemonyadan, Donald Trump başkanlığında kademeli olarak vazgeçeceğinin herkes tarafından anlaşıldığı bir yıl olmuştu. Özellikle eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın inşa ettiği Körfez petrolüne yönelik korumacı tavrın 2000'lerin başından itibaren köklü bir değişime uğradığı aşikâr....
Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kardaş, Tunus'ta hükümete karşı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli bir darbe girişiminin son anda engellendiğiyle ilgili iddialara ilişkin, Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi'nin meclis başkanı olması, Tunus'un dış politikada Libya meşru hükümetini desteklemesi ve Türkiye'nin...
Orta Doğu'da demokratik hakların bölge halkları tarafından en güçlü biçimde talep edildiği dönem olarak 2010 yılında başlayan Arap ayaklanmaları süreci gösterilebilir. Uzun yıllar baskıcı rejimler altında yaşayan kitleler, bu yönetimlere karşı ayaklanarak demokratik yönetim sistemlerine geçilmesini istemişlerdi. Tunus'tan başlayıp, Libya, Mısır,...
Son günlerde uluslararası medyanın gündemine yansıyan haberlerden biri İran'ın 5 akaryakıt tankeri göndererek ABD baskısı altında sıkışan Venezuela'ya yardım ettiğine dair haberler oldu.Tankerlerden ikisinin, muhtemel bir Amerikan müdahalesine karşı Venezuela hava ve deniz kuvvetlerinin eskortluğunda bu ülke limanlarına ulaştığı, diğerlerinin ise henüz...
2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimî üyesi beş ülke ve Almanya (P5+1) arasında nükleer sorunun çözümüne dair anlaşma (Kapsamlı Ortak Eylem Planı-KOEP) imzalandığında birçok uzman, artık ABD ve Avrupa ile sorunlarını çözen İran'ın bölgede yayılmacı bir politika izleyeceği ve Orta Doğu'yu domine edeceği öngörüsünde...

Sayfa