Yorumlar

Libya cephesi hareketlendikçe bu cephede karşı karşıya gelen aktörlerin politikalarına yakından bakma ihtiyacı daha fazla hissediliyor. Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin (UMH) son haftalardaki başarılarının ardından Sirte ve Cufra kapılarına dayanması, Hafter'e yatırım yapan Fransa ve Yunanistan gibi AB ülkelerini çok telaşlandırırken UMH'ye destek veren...
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz halklarıyla yakın bağlarını devam ettirme kararlılığında olan Türkiye, kendisine düşmanca tavırlar içerisindeki rejimlere hak ettikleri muameleyi göstermekten çekinmeyecektir. Bu noktada başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere bölgede Türkiye karşıtı eğilimlere sahip yönetimlerin, Ankara'nın dostluğunu...
Orta Doğu'da en etkili ittifak ağına sahip olan ülke kuşkusuz İsrail'dir. İsrail'in ittifaklarını ve ortaklıklarını ABD'den bağımsız düşünmek ise mümkün değildir. Washington'un Orta Doğu siyasetinin şekillenmesinde etkili olan güçlü Yahudi lobisi, ABD'nin bölgesel müttefiklerinin İsrail ile de yakın bağlar kurmasını temin ediyor. Yazının...
Suriye'de 10. yılına giren iç savaş sürecinde rejimin en büyük sıkıntılarından biri bu savaşın finanse edilmesi oldu. Rusya ve İran'ın askeri teçhizatın yanı sıra finansman destekleriyle günümüze kadar bir şekilde devam eden savaş, rejim bölgelerinde zengin kesimi daha da zengin ederken yolsuzluk ve karaborsa faaliyetleri savaş ağalarının ortaya...
Orta Doğu ülkelerinin kendi aralarındaki ittifakların gerçekten "kazan-kazan" sonucunu doğurmasının ve uzun süreli olmasının önüne geçen iki temel neden var. İlk olarak, iktidar değişimleriyle birlikte yeni gelen yönetimlerinin ittifak tercihlerinin farklılaşması kalıcı fayda sağlayacak ittifakların oluşumunu engelliyor. Türkiye'den örnek vermek...
2011 yılında başlayan iç savaşın her safhasında, kendi siyasal istikrarı pahasına Beşşar Esed'i askerî ve ekonomik olarak destekleyen İran'ın bunu yapmaktaki amacı, öncelikle kendi güvenliğinin tesisi olarak formüle edilmişti. Tahran'ın güvenliğinin Şam'dan başladığı kabulüne dayanan bu anlayış, İran'ın güvenlik sınır hattını kendi...
Bir önceki yazıda, anlaşılması zor Orta Doğu ittifaklarını ele almaya başlamış ve ABD-İsrail ile Moskova-Şam ittifaklarının doğasından bahsetmiştik... Bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ittifakların ise "suya yazılan ittifaklar" olduğunu vurgulayıp bunun ne anlama geldiğini analiz etmeyi bu yazıya bırakmıştık. Neden bölge ülkelerinin arasındaki...
4 Nisan 2019'da darbeci General Halife Hafter liderliğindeki grupların başkent Trablus'a yönelik başlattığı operasyonun seyri Şubat 2020'den başlamak üzere ciddi bir şekilde değişti. İlk etapta Hafter yayılmacılığını durduran Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) çatısı altındaki gruplar, bu tarihten itibaren cephe hatlarında hızlı bir ilerleme kaydetti....
Libya, Suriye ve Yemen başta olmak üzere Orta Doğu çatışmalarına baktığımızda, gerek bölge ülkelerinin kendi aralarında gerekse bu ülkelerin bölge dışı aktörlerle kurdukları ittifaklar açısından bir kafa karışıklığı var gibi görünüyor. Mısır, ABD'nin mi yoksa Rusya'nın mı müttefiki? Genel olarak bir ABD ve İsrail "dostu" olan BAE'nin...

Sayfa