Makaleler

Theoretical Intervention in Global International Relations EDITED BY DEEPSHIKHA SHAHI In an effort to attain a 'global' character, the contemporary academic discipline of International Relations (IR) increasingly seeks to surpass its Eurocentric limits, thereby opening up pathways to incorporate non-Eurocentric worldviews. Lately, many of the non-Eurocentric worldviews have...
There are some 700,000 Latin Americans of Palestinian origin, living in fourteen countries of South America. In particular, Palestinian diaspora communities have a considerable presence in Chile, Honduras, and El Salvador. Many members of these communities belong to the professional middle classes, a situation which enables them to play a prominent role in the political and...
Tüm dünyayı aynı anda etkileyen, devlet yönetimlerini hazırlıksız yakalayan COVID-19 pandemisinin sağlık, ekonomi ve toplumsal ilişkilere verdiği korkunç zayiat tartışılmaya devam ediyor. Pandemi tüm dünyada insan ilişki- lerini sarsan ve yerinden eden büyük bir tehlike kaynağı. Aşı- nın gecikmesi veya tedavi imkanlarının yetersiz kalması zaten...
This article uncovers the relationship between the intra-paradigm power struggle of two rival political parties in 1970s Turkey and their identity formations. Given the economy-laden context of Turkish–European relations in the 1970s, the (re)production of Europe as an identificatory reference between the National Salvation Party (NSP) and the Justice Party (JP) is of special...
Suriye iç savaşı ile birlikte milyonlarca kişi mülteci durumuna düşerek yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştır. Mülteci konumundaki bu kişiler Avrupa ülkelerini kendilerine yeni bir umut kapısı olarak görmektedir. Bunun içinde daha çok Avrupa ülkelerine göç ederek bu ülkelerde sığınma ve iltica başvurusunda bulunmaktadır. Bu söz konusu göçler...
Why did the fracturing Ottoman Empire enter the Great War? Why did the Ottomans drag their feet for a period of three months although the alliance treaty stipulated that the Ottomans should enter the war against Russia if the latter fought with Germany? This article sets forth a neoclassical realist analysis of the war decision by the members of Ottoman foreign policy executive as...
This study explores the link between religious identity and conflict in contemporary Turkey by examining the dramatic reversals in the relations between the country's two prominent Islamic social forces, the ruling party AKP and the Gülen Organization. It shows how a particular trajectory of power and identity between the two religious forces transformed into a brutal security...
Bu makalede, son dönemde uluslararası politikada ayrı bir öneme sahip olan yumuşak güç kavramı ele alınacak ve kavramın, 2002 yılı sonrası Türk dış politikasında nasıl bir politika aracı haline geldiği ifade edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, Türk dış politikasını kurumsal anlamda temsil eden Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü...
Bu çalışma Türkiye'deki başarısız 15 Temmuz Darbe Girişimi ve sonrasında yaşananların Batı'da nasıl temsil edildiği ile ilgili- dir. Çarpıtılmış bir temsilin Batı medyasına egemen olduğu göz önüne alınırsa, bu çalışma temelde neden Sağ ve Sol 15 Tem- muz darbe girişimi hakkında aynı resmi sundu sorusunu sor- maktadır. Bu soruyu cevaplamak için...
The main paradox of the civil–military relations theory has been the protection of the political sphere from the military, which is administered by the politicians. The new dilemma lies under the paradox that occurs when the political sphere is entirely co-opted by the military, which is legitimized through democratization instead of protection of the civilian sphere. The...

Sayfa