Makaleler

Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsuru ve T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Örneği

Bu makalede, son dönemde uluslararası politikada ayrı bir öneme sahip olan yumuşak güç kavramı ele alınacak ve kavramın, 2002 yılı sonrası Türk dış politikasında nasıl bir politika aracı haline geldiği ifade edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, Türk dış politikasını kurumsal anlamda temsil eden Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü incelenerek, koordinatörlüğün faaliyetlerine yer verilecektir. Yumuşak güç uygulamalarının uzun bir zaman dilimi içerisinde amaçlarına ulaşabileceğini iddia eden bu çalışma, ayrıca yumuşak güç kapasitesinin arttırılmasında etkili olan kamu diplomasisi kavramı üzerinde duracaktır.

Makalenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.