Makaleler

Eleştirinin Sefaleti: Batı’dan 15 Temmuz Darbe Girişimini Okumak

Bu çalışma Türkiye'deki başarısız 15 Temmuz Darbe Girişimi ve sonrasında yaşananların Batı'da nasıl temsil edildiği ile ilgili- dir. Çarpıtılmış bir temsilin Batı medyasına egemen olduğu göz önüne alınırsa, bu çalışma temelde neden Sağ ve Sol 15 Tem- muz darbe girişimi hakkında aynı resmi sundu sorusunu sor- maktadır. Bu soruyu cevaplamak için bu çalışma "iyi Müslüman Kütü Müslüman'a karşı" ve "direniş sevdası" gibi iki kavramı kullanmaktadır. İlkine göre, Sağ darbe girişimi hakkında böy- lesine çarpık bir resim sundu çünkü "iyi Müslüman Kütü Müs- lüman'a karşı" üzerine temellenen mantalitesi darbe yapmasına rağmen Gülen'in masum, Erdoğan'ı kötülüklerin kaynağı olarak okumaya endeksli. Sol'a gelince Erdoğan'ı mutlak lider ve diğer geri kalanı ise muhalif hareketler olarak gördü. Bu varsayımdan kaynaklanan 'ya Erdoğan darbeyi daha büyük bir iktidar için kullanırsa' korkusu Sol'un bakışını zehirledi.