Makaleler

Bu makalede, son dönemde uluslararası politikada ayrı bir öneme sahip olan yumuşak güç kavramı ele alınacak ve kavramın, 2002 yılı sonrası Türk dış politikasında nasıl bir politika aracı haline geldiği ifade edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, Türk dış politikasını kurumsal anlamda temsil eden Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü...
Bu çalışma Türkiye'deki başarısız 15 Temmuz Darbe Girişimi ve sonrasında yaşananların Batı'da nasıl temsil edildiği ile ilgili- dir. Çarpıtılmış bir temsilin Batı medyasına egemen olduğu göz önüne alınırsa, bu çalışma temelde neden Sağ ve Sol 15 Tem- muz darbe girişimi hakkında aynı resmi sundu sorusunu sor- maktadır. Bu soruyu cevaplamak için...
The main paradox of the civil–military relations theory has been the protection of the political sphere from the military, which is administered by the politicians. The new dilemma lies under the paradox that occurs when the political sphere is entirely co-opted by the military, which is legitimized through democratization instead of protection of the civilian sphere. The...
Abstract The problem of creating a sustainable national identity has been one of the major conflict sources, which Iraq has suffered from its early days onwards. This study examines the rationalistic roots of Iraq's identity problem, and how King Faisal's era (1921–1933), which encompassed the British mandate period, both contributed to this problem and tried to evade it. The...

Sayfa