Makaleler

ÖZET Bu çalışma, 2010-2020 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Arap ülkelerine sağladığı dış yardımları İran ile bölgesel rekabetinde etkili bir araç olarak kullanıp kullanmadığı sorusuna yanıt aramaktadır. Suudi dış yardımlarının etkinliği; bu dönemde Riyad yönetiminin İran'a karşı oluşturmaya çalıştığı bölgesel güvenlik...
Bu çalışma Soğuk Savaş sonrasında coğrafi ve jeopolitik açıdan mimari değişiklikler geçiren AB savunma ve güvenlik politikasında, Ortadoğu'nun stratejik konumunu incelemektedir. Araştırmada AB'nin kurumsal düzeyde Ortadoğu ülkeleriyle kurduğu ilişkileri kategorize etmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte Ortadoğu ülkelerinin AB savunma politikasında...
This study aims to show how dispositional characters of political leaders are affected by situational developments during the time‐in‐office. Although newly emerging literature of leadership traits demonstrate that significant events alter leaders' traits, they mainly focus on the measurement of shocking events on dispositional features, leaving the effect of achievements...
Öz Bu çalışma, 60'lı yılların sonlarından itibaren yeni bir paradigma çerçevesinde değerlendirilmeye başlanan toplumsal hareketlerin siyasal bir harekete dönüşümünü örnek olaylar üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Toplumsal hareketler literatüründeki genel kabullerden biri; eski ve yeni toplumsal hareketlerin siyasetle ilişkili olma bakımından...
ABSTRACT This paper examines the political and economic situation of Lebanon one hundred years after its establishment. In recent years, Lebanon suffers from a major deterioration due to the structure of the existing regime, corruption, and political polarization in the region, which led to the "October revolution". The October Revolution did not achieve any major achievement in...
Abstract Turkey served for five years in the UN Security Council during the early Cold War period. Throughout its service, first in 1951–1952, then in 1954–1955, finally in 1961, Turkey joined 201 voting sessions, and gave many statements on matters before the Security Council. The three electoral campaigns of Turkey for the temporary seat in the Council, and its voting and...
Öz Soğuk Savaş ve 11 Eylül sonrası dönem, dünya siyasetinde ve Uluslararası İlişkiler disiplininde yeni tartışmaların ve yeni yaklaşımların yolunu açtığı gibi, Güvenlik Çalışmaları alanında da yeni arayışların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu çalışma, Kopenhag Okulu'nun güvenlik anlayışını genişleten ve derinleştiren yaklaşımı...
Abstract The decade of 1950–60 was unique in terms of the establishment of a supranational Arab union, known as the United Arab Republic. However, this union was ill born due to certain frictions between Arab states in the Middle East. There were divergences between the visions of Arab Nationalism for each state and this caused a troubling process for this supranational...
Abstract The shattering Ottoman order in the early nineteenth century offers an intriguing puzzle about the behaviors of subordinates within declining hierarchical orders. While Greece, Egypt, and many other provinces challenged the Porte, Algiers preferred to remain within the Ottoman order. The puzzle turns into a riddle when considering that Algeria was bounded to the center...
Öz Bu çalışma İsrail'deki arkeoloji çalışmalarını siyasete bulaşmış bir olgu, işgali meşrulaştıran bir yöntem olarak ele almakta ve arkeoloji çalışmalarının Filistin topraklarında Yahudi varlığını daha fazla görünür kılarak normalleştirdiğini, Filistin varlığını ise daha arka plana iterek hükümsüz hale koymaya çalıştığını iddia...

Sayfa