Makaleler

AB’ye İltica Başvurularının Değerlendirilmesinde Geri Kabul ve Güvenli Üçüncü Ülke Tartışmaları

Suriye iç savaşı ile birlikte milyonlarca kişi mülteci durumuna düşerek yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştır. Mülteci konumundaki bu kişiler Avrupa ülkelerini kendilerine yeni bir umut kapısı olarak görmektedir. Bunun içinde daha çok Avrupa ülkelerine göç ederek bu ülkelerde sığınma ve iltica başvurusunda bulunmaktadır. Bu söz konusu göçler Avrupa Birliği'nin sıkı politikaları ve vize uygulamaları sebebiyle daha çok yasadışı yollardan yapılmaktadır. Avrupa Birliği bu göçü önlemek adına çeşitli politika araçları kullanmaktadır. Söz konu bu araçların en etkin olanı günümüzde geri kabul ve güvenli üçüncü ülke uygulamalarıdır. Bu iki uygulama ile AB kendi üye ülkelerine göç etmiş mültecileri herhangi bir değerlendirmeye tabi tutmadan topluca sınır dışı etmektedir. İşte bu çalışma AB'nin yapmış olduğu geri kabul ve güvenli üçüncü ülke uygulamalarının iltica başvurularına etkisini analiz etmektedir.

Makalenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.