Makaleler

Toplumsal Hareketten Siyasi Harekete: İspanya-Indıgnados Hareketi Ve Lübnan-Beyrut Medineti Hareketi

Öz

Bu çalışma, 60'lı yılların sonlarından itibaren yeni bir paradigma çerçevesinde değerlendirilmeye başlanan toplumsal hareketlerin siyasal bir harekete dönüşümünü örnek olaylar üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Toplumsal hareketler literatüründeki genel kabullerden biri; eski ve yeni toplumsal hareketlerin siyasetle ilişkili olma bakımından birbirinden farklılık sergilediğidir. Eski toplumsal hareketlerin, siyasi bir partinin çatısı altında örgütlendiği, yeni toplumsal hareketlerin partiler üstü bir yapı sergilediği kabul edilir. Bu çalışma, yeni toplumsal hareketlerin siyasi motivasyonlarla bir araya gelmemesine rağmen siyasi bir harekete dönüşme potansiyeli olduğunu öne sürmektedir. Bu doğrultuda İspanya'da ortaya çıkan Indignados Hareketi ve Lübnan'da ortaya çıkan Beyrut Medineti Hareketi örnek olay olarak ele alınmıştır. Farklı coğrafyalarda ortaya çıkan ve yeni toplumsal hareketlerin siyasi bir harekete dönüşmesine örnek olan bu hareketlerinincelenmesi neticesinde; yeni toplumsal hareketlerin, ortaya çıkış motivasyonu yahut coğrafya fark etmeksizin siyasi bir harekete dönüşebileceği görülmüştür. Çalışma neticesinde elde edilen sonuçlardan bir diğeri de yeni toplumsal hareket neticesinde ortaya çıkmış olan siyasi hareketin başarı elde etmesinin bulunulan ülkenin siyasi ve toplumsal yapısına bağlı olmadığı olmuştur.

 

Makalenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.