Kongreler

Kitap Konuşmaları

  • ORMER Kitap Konuşmaları 1

 

"Mısır'ın Uzun 19. Yüzyılı:Modernleşme, Merkezileşme ve Özerklik"

Dr. Özge Özkoç

10 Ocak 2019

 

  • ORMER Kitap Konuşmaları 2

 

"Müslüman Kardeşlerin Yükselişi ve Düşüşü: İslami Hareketlerde Siyasi Kurumsallaşma Sorunu"

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüseyin Mercan

26 Eylül 2019

 

 

  • ORMER Kitap Konuşmaları 3

 

"Negotiating Empire in the Middle East: Ottomans and Arab Nomads in the Modern Era, 1840-1914"

Doç. Dr. M. Talha Çiçek

17 Kasım 2022

 

  • ORMER Kitap Konuşmaları 4

 

"Qatar: Capabilities, Alliances and Challenges in the Middle East"

Dr. Samet Yüce

Ocak 2023