Kongreler

Tarih Konuşmaları

 

  • ORMER Tarih Konuşmaları I

 

"Osmanlı İmparatorluğu'nda Modern Devlet İnşası"

Prof. Dr. Hakan Erdem

12 Kasım 2014

 

  • ORMER Tarih Konuşmaları II

 

 "Tarih'ten Tevarih'e: Tarih Yazımında Yeni Yönelimler"

Doç. Dr. Abdülhamit Kırmızı

13 Şubat 2015

 

  • ORMER Tarih Konuşmaları III

"Ortadoğu'ya Bakışımıza Dair Eleştirel Bir Değerlendirme"

Zahide Tuba Kor

27 Şubat 2015

 

 

  • ORMER Tarih Konuşmaları IV

 

"XVI. yy Filistin'de/Şam Eyaleti'nin Güney Sancaklarında Nüfus"

Arş. Gör. Mustafa Öksüz

8 Mart 2016

 

 

  • ORMER Tarih Konuşmaları V

"Osmanlı İmparatorluğu'nda Bürokrasi ve Ulema"

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl

27 Şubat 2017