Kongreler

Sosyal Bilim Konuşmaları

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 16

 

"Türkiye'de Devlet-toplum İlişkisi: Tarihsel Sosyolojik Bir Değerlendirme"

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay

21 Nisan 2017

 

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 17

 

"Batı Düşüncesi Kavramı Üzerine Mülahazalar"

Doç. Dr. Kasım Küçükalp

27 Ekim 2017

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 18

 

"Türk Dış Politikasında Gerçek ve Kurgu"

Ali Gemuhluoğlu

22 Aralık 2017 

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 19

 

"Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları" 

Doç. Dr. Emrah  Safa Gürkan

23 Şubat 2018

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 20

 

"İbn Haldun'da Siyaset ve Medeniyet"

Doç. Dr. Ali Caksu

19 Nisan 2018

 

ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 21

 

"Avrupa Gezi Edebiyatı: Postkolonyal Bir Bakış"

Nagihan Haliloğlu

27 Nisan 2018

 

ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 22

 

"Frantz Fanon'un Hayaletleri: Avrupamerkezcilik ve Milliyetçiliğin Ötesine"

Doç. Dr. Fırat Mollaer

9 Kasım 2018

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 23

 

"Göçmen Entegrasyonu: Kavramlar Üzerine Teorik Bir Analiz"

Dr. Gülay Uğur Göksel

21 Mart 2019       

 

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 24

 

"Moderniteyi Sorgulamak: Modernleşme Teorileri ve İslam Dünyası"

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Göksel

3 Mayıs 2019

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 25

 

"Tunus'ta Devrim Sonrası Devlet ve Toplumsal Dönüşümün Sorunları"

Doç. Dr. Emel Akçalı

6 Şubat 2020

  

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 27

 

"Studying the Middle East in Poland"

Prof. Dr. Jerzy Zdanowski

11 Mayıs 2022

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 28

 

"How to sanction? The EU's foreign policy change towards Russia"

Dr. Zoltan Egeresi

24 Mayıs 2022 

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 29

 

"Tunus'ta Demokrasi Tecrübesinin Sona Ermesii"

Dr. Öğr. Üyesi M. Tahir Kılavuz

3 Haziran 2022

 

 • ORMER Sosyal Bilim Konuşmaları 30

 

"Afet Sonrası İnsani Güvenliğin Yeniden İnşası İçin Çadır Kentlerde Mevcut Durum    Tespiti: Malatya Çadır Kentleri Örneği"

 

Prof. Dr. Sinem Yıldırımalp

 Doç. Dr. Handan Akyiğit

 Dr. Öğr. Üyesi Öznur Göçmen

 Arş. Gör. Dr. Hatice Turut

 Arş. Gör. Fatma Zehra Toçoğlu

16 Mart 2023