Kongreler

Teoloji Konuşmaları

 

 

  • ORMER Teoloji Konuşmaları I

 

"Cumhuriyet Türkiye'sinde Bir Mesele Olarak İslam"

Prof. Dr. İsmail Kara

20 Nisan 2015

 

  •  ORMER Teoloji Konuşmaları II

 

 "Selefiyyeler ve Farklılıkları"

Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara

15 Ekim 2015 

 

 

  • ORMER Teoloji Konuşmaları Serisi III

 

"İslam Tarihinde Şiddet Eğilimli Hareketler"

Prof. Dr. Adnan Demircan

18 Aralık 2015 

 

  • ORMER Teoloji Konuşmaları Serisi IV

 

"Din, Siyaset Kültürü ve Yönetim Erki"

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

27 Aralık 2016