Kitap

Ortadoğu Yıllığı 2016


Kemal İnat, Muhittin Ataman

Türkiye'nin Ortadoğu Politikası- Kemal İnat ORTADOĞU ÜLKELERİNİN 2016 YILI GELİŞMELERİ Irak- Recep Tayyip Gürler İran- Mustafa Caner Filistin-Fatma Zehra Toçoğlu Lübnan-Ayşe Selcan Özdemirci İsrail-Haydar Oruç Suudi Arabistan- İsmail Akdoğan/Muhittin Ataman Mısır- İsmail Numan Telci Suriye-Çağatay Özdemir Ürdün- Ünal Tüysüz Birleşik Arap Emirlikleri-Ahmet Üçağaç Yemen-Feyza Özçelik Kuveyt-Mehmet Rakipoğlu Umman- Cahit Çelik Katar-Mustafa Yetim Bahreyn-...

Ortadoğu Yıllığı 2015


Kemal İnat, Muhittin Ataman

Kemal İnat / Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2015Ortadoğu Ülkelerinin 2015 Yılı GelişmeleriRıdvan Kalaycı - Oğuz Güngörmez / Irak 2015Cüneyt Doğrusözlü / İran 2015Mustafa Cüneyt Özşahin - Selçuk Kahraman / Filistin 2015Ayşe Selcan Özdemirci / Lübnan 2015Abdüssamet Pulat / İsrail 2015Muhittin Ataman - İsmail Akdoğan / Suudi Arabistan 2015İsmail Numan Telci / Mısır 2015Ömer Behram Özdemir / Suriye 2015Ünal Tüysüz / Ürdün 2015Ahmet Üçağaç / Birleşik...

Ortadoğu Yıllığı 2012


Kemal İnat, Muhittin Ataman

2005'ten beri yayınlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı bu sayısıyla birlikte sekizinci kez okuyucularıyla buluşmuş oldu. Son dönemde içeride demokrasisini sağlamlaştıran ve bunun getirmiş olduğu istikrar ortamı sayesinde belirgin bir şekilde ekonomik, siyasi ve askeri kapasitesini artıran Türkiye'nin Ortadoğu'daki bölgesel güç konumuna uygun politikalar izleyebilmesi için bu bölgenin daha iyi tanınması giderek daha önemli hale gelmektedir. Hem siyasi karar vericiler...

Ortadoğu Yıllığı 2013


Kemal İnat, Muhittin Ataman

2005'ten beri yayımlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı bu sayısıyla birlikte dokuzuncu kez okuyucusuyla buluşmuş oldu. Uzun bir dönem durağan bir siyasi ve toplumsal yapıya sahip olan Ortadoğu coğrafyası bilindiği üzere, özellikle Arap Baharı sonrasında, çok ciddi siyasi ve toplumsal hareketlenmelerin ve ne yazık ki çok insanın yaşamına mal olan istikrarsızlığın ortasında bulunmaktadır. Ortadoğu'nun bu konumu, Ortadoğu toplumlarını ve siyasetini anlamada birçok...

Ortadoğu Yıllığı 2014


Kemal İnat, Muhittin Ataman

2005'ten beri yayımlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı bu sayısıyla birlikte onuncu kez okuyucusuyla buluşmuş oldu. Uzun bir dönem durağan bir siyasi ve toplumsal yapıya sahip olan Ortadoğu coğrafyası, özellikle Arap Baharı sonrasında çok ciddi siyasi ve toplumsal hareketlenmeleri ve çok insanın yaşamına mal olan bir istikrarsızlığı yaşamaktadır. Ortadoğu'nun bu konumu, bölge toplumlarını ve siyasetini anlamak için derinlikli analizlerin gerekliliğini...

Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları Cilt 2


Kemal İnat , Burhanettin Duran , Muhittin Ataman

Dünya Çatışmaları kitabının elinizdeki ikinci cildinde Sahra Altı Afrika ile Doğu ve Güney Asya bölgelerindeki çatışmaların yanında terör, milliyetçi çatışmalar, fundamentalizm, yasadışı göç ve deniz haydutluğu gibi uluslararası sorunlar ile küresel ticaret ve enerji gibi alanlarda yaşanan problemlere dair çatışma konularını inceleyen makalelere yer verilmiştir. Afrika ve Asya bölgelerinde ele alınan çatışma bölgelerinin sayısı bu yeni kitapta...

Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları Cilt 1


Kemal İnat , Burhanettin Duran , Muhittin Ataman

Dünya Çatışmaları, "Dünya Çatışma Bölgeleri" adını taşıyan ilk iki baskıdan çok daha farklı bir kitap olarak ve iki cilt halinde okurlarıyla buluşuyor. Yeni kitap çerçevesinde, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Orta Asya, Avrupa, Amerika, Sahra Altı Afrika ile Doğu ve Güney Asya başlığı altındaki çatışma bölgelerine yeni makaleler eklenmek suretiyle, Çatışma Konuları başlığı altında yeni bir bölüm oluşturularak dahil edilen yazılarla toplam...

Mısır Devrimi Sözlüğü


İsmail Numan Telci

Arap dünyasında tarihi bir dönüşümün ilk adımı olan 2011 yılındaki rejim değişimlerinin en önemlisi Mısırda gerçekleşmiştir. Mısırı bu kadar önemli yapan, ülkenin özellikle Arap coğrafyası olmak üzere İslam dünyasındaki yeridir. Siyasal İslamın köklü tarihinden coğrafi konumuna, Arap toplumları arasındaki kültürel önderliğinden gelişme potansiyeli yüksek ekonomik durumuna Mısır, yeni bir ayağa kalkışın hayalini kurmaktadır. Devrimin üzerinden...

Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi


Ali Balcı

Bu çalışma Türkiyede 1960-1983 arası dönemi ele almaktadır ve devlet söylemini bütünüyle kat eden militarist dil çalışmanın temel meselesidir. Söz konusu dilin nasıl işlediği, hangi kurumları ürettiği, kendisine yönelik itirazları nasıl susturduğu, politik, entelektüel ve ekonomik onayı nasıl sağladığı sorularını başlangıç noktası olarak alır. Çalışmanın temel iddiası tarihin bu aralığında militarist dilin Türkiyede devlet söyleminin ta kendisi...

Türkiye Dış Politikası


Ali Balcı

Türkiyenin dış politikası üzerine yazılan kitapların belki en önemli zaafı, bir dönemi idealize edip, başka bütün dönemleri bunun getirdiği bir 'ideolojik bagajla birlikte ele almasıdır. Objektif bir tutumdan uzak şekilde Atatürk dönemini bir 'altın dönem olarak sunan 'dış politika analizleri, kurguyu gerçeğe hâkim kıldığı için, sahih bir çizgide ilerleme imkânını daha baştan yitirmektedir. Bununla irtibatlı ikinci bir zaaf daha söz konusudur: 'bilgiye...


Sayfa