Türkiye Dış Politikası

Ali Balcı

Türkiyenin dış politikası üzerine yazılan kitapların belki en önemli zaafı, bir dönemi idealize edip, başka bütün dönemleri bunun getirdiği bir 'ideolojik bagajla birlikte ele almasıdır. Objektif bir tutumdan uzak şekilde Atatürk dönemini bir 'altın dönem olarak sunan 'dış politika analizleri, kurguyu gerçeğe hâkim kıldığı için, sahih bir çizgide ilerleme imkânını daha baştan yitirmektedir. Bununla irtibatlı ikinci bir zaaf daha söz konusudur: 'bilgiye dayalı bir 'yorum yerine, 'bilgilerin yapılmak istenen 'yoruma uygun şekilde derlenmesi, öne çıkarılması veya gözardı edilmesi… Elinizdeki kitap, Türkiye dış politikasını bu iki zaaftan azade biçimde ele alıyor. Sağlam bir bilgi altyapısıyla, Türkiyenin dış politikasını onbir döneme ayırarak ve akademik dilin sıkıcılığına boğmadan irdeliyor. Türkiye Dış Politikası, uluslararası ilişkiler düzleminde neler olup bittiğini bilmek ve anlamak için, doğru bir 'başlangıç kitabı.

ISBN : 978-605-131-500-3

kitapyurdu.com

0000000549933 1 jpg