Ortadoğu Yıllığı 2012

Kemal İnat, Muhittin Ataman

2005'ten beri yayınlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı bu sayısıyla birlikte sekizinci kez okuyucularıyla buluşmuş oldu. Son dönemde içeride demokrasisini sağlamlaştıran ve bunun getirmiş olduğu istikrar ortamı sayesinde belirgin bir şekilde ekonomik, siyasi ve askeri kapasitesini artıran Türkiye'nin Ortadoğu'daki bölgesel güç konumuna uygun politikalar izleyebilmesi için bu bölgenin daha iyi tanınması giderek daha önemli hale gelmektedir. Hem siyasi karar vericiler hem de araştırmacılar ve akademik dünya için Ortadoğu bölgesindeki ülkelerin siyasal, ekonomik ve toplumsal yapılarının detaylı bir şekilde bilinmesi ve bu yapılara dair yaşanan süreç- lerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan Ortadoğu Yıllığı "doğru bilgi ve sağlıklı analiz" sloganıyla yola çıkmıştı. Bu yolda kararlı bir şekilde ilerlemenin ve bir kesinti olmadan sekizinci sayıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ağırlıklı olarak Sakarya Üniversitesi akademik kadrosu tarafından hazırlanan Ortadoğu Yıllığı, Sakarya Üniversitesi'ndeki Ortadoğu odaklı faaliyetlerin ürünlerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu Yıllığı ile Ortadoğu bölgesine odaklanmaya başlayan Sakarya Üniversitesi, "Ortadoğu Çalışmaları" isimli iki yüksek lisans ve bir doktora programı açarak bu alandaki faaliyetlerini genişletmiştir. Bu programlardan örgün öğretim olan yüksek lisans ve doktora programları Türkçe, Arapça, İngilizce ve Almanca dillerinde dersleri içerirken diğer program ise özellikle Ortadoğu bölgesinden uluslararası öğ- rencilere de hitap edecek şekilde İngilizce ve uzaktan eğitim şeklinde dizayn edilmiştir. 9-11 Ekim 2012 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi" de aynı odaklanmanın başka bir ayağı olarak görülebilir. Ortadoğu konusunda çalışan Türkiye ve yurt dışından 150'yi aşkın akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisini Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Sapanca Gölü manzarası eşliğinde buluşturan Kongre'de sunulan Türkçe, Arapça ve İngilizce bildiriler Ortadoğu siyaseti, ekonomisi ve toplumsal yapısına ışık tutacak bilgi ve analizler içermiştir. Yine Sakarya Üniversitesi'nde kurulan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin yapacağı faaliyetler ile Ortado- ğu konusunda eksikliği hissedilen akademik çalışmalara katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Ortadoğu Yıllığı 2012'nin birinci bölümünde Türkiye'nin Ortadoğu Politikası ele alınırken ikinci bölümde "Çekirdek Ortadoğu" olarak tanımlanan bölgede bulunan 15 ülkede 2012 yılında siyasi ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan gelişmeler bir yıllık formatında incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise bağımsız makaleler yer almaktadır. Önceki yıllıkların önsözünde belirtildiği gibi, söz konusu olan bir yıllık olduğu için, atıflar ve kaynakça konularında farklı bir yöntem izlenmiştir. Okuyucuyu sıkmamak amacıyla, yararlanılan gazetelerin ve haber ajanslarının bir kısmı internetten alınmasına rağmen, internet adresleri verilmemiş, sadece haberin ismi, hangi gazete ya da haber ajansından alındığı ve haberin yayınlandığı tarih bilgileri yazılmıştır. Söz konusu haberlerin asıllarına ulaşmak isteyen okuyucuların, ilgili gazete ya da haber ajanslarının internet sitelerinden, haber başlığı ve tarihini yazmak suretiyle arama yapmaları yeterli olacaktır

ISBN : 9944105514

kitapyurdu.com

ortadoguyilligi 2012 1388785554 2 jpg