Ortadoğu Yıllığı 2013

Kemal İnat, Muhittin Ataman

2005'ten beri yayımlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı bu sayısıyla birlikte dokuzuncu kez okuyucusuyla buluşmuş oldu. Uzun bir dönem durağan bir siyasi ve toplumsal yapıya sahip olan Ortadoğu coğrafyası bilindiği üzere, özellikle Arap Baharı sonrasında, çok ciddi siyasi ve toplumsal hareketlenmelerin ve ne yazık ki çok insanın yaşamına mal olan istikrarsızlığın ortasında bulunmaktadır. Ortadoğu'nun bu konumu, Ortadoğu toplumlarını ve siyasetini anlamada birçok derinlikli analizin gerekliliğini göstermektedir. Tüm bu süreçlerin daha sağlıklı ve daha derin bir şekilde analiz edilebilmesi için "doğru bilgi ve sağlıklı analiz" sloganıyla yola çıkan Ortadoğu Yıllığı'nın dokuzuncu sayısına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ortadoğu Yıllığı geçmiş sayılarda olduğu gibi ağırlıklı olarak Sakarya Üniversitesi kadrosu tarafından hazırlanmaktadır. Bu yılın diğerlerinden farkı, daha önceki yıllarda çalışmalarını Ortadoğu üzerine odaklayan kadronun Ortadoğu Araştırmaları Merkezi çatısı altında bir araya gelmiş olmasıdır. Öte yandan ikincisi 14-17 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen ve Ortadoğu üzerine çalışan Türkiye'den ve farklı kıtalardan 120'nin üzerinde akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum örgütü mensubunun bir araya geldiği "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum" kongresi de yine aynı odaklanmanın bir başka ayağı olarak görülebilir.

Ortadoğu Yıllığı'nın diğer sayılarında olduğu gibi 2013 Yıllığı da üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 15 Ortadoğu ülkesinin 2013 yılındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri ele alınmıştır. İkinci bölümde bağımsız makaleler yer alırken üçüncü bölümde ise Ortadoğu üzerine kitap tanıtımları bulunmaktadır. Önceki yıllıkların önsözünde belirtildiği gibi, söz konusu olan bir yıllık olduğu için, atıflar ve kaynakça konularında farklı bir yöntem izlenmiştir. Okuyucuyu sıkmamak amacıyla, yararlanılan gazetelerin ve haber ajanslarının bir kısmı internetten alınmasına rağmen, internet adresleri verilmemiş, sadece haberin ismi, hangi gazete ya da haber ajansından alındığı ve haberin yayınlandığı tarih bilgileri yazılmıştır. Söz konusu haberlerin asıllarına ulaşmak isteyen okuyucuların, ilgili gazete ya da haber ajanslarının internet sitelerinden, haber başlığı ve tarihini yazmak suretiyle arama yapmaları yeterli olacaktır.

Ortadoğu Yıllığı'nın bu aşamaya gelmesine katkıda bulunan tüm yazarlarımıza ve yayın sürecinin hızlı sonuçlandırılması konusunda desteğini esirgemeyen Açılım Kitap'a teşekkür ediyoruz.

ISBN : 9944105705

kitapyurdu.com

2013yillik jpg