Yorumlar

Şarkiyatçılık Nedir?

EDWARD SAİDİN ŞARKİYATÇILIK ESERİNDEKİ GİRİŞ BÖLÜMÜNE 10 ŞERH

Batıda Doğuya dair ne düşünülüp düşünülemeyeceğini belirleyen şey, söylem, Şarkiyat- çı külliyatı mümkün kılan temel dinamiktir. Dolayısıyla Şarkiyatçı metinleri incelemek bize Şarka dair değil aksine Batıya dair bir şeyler söyler. Neden başka bir tasviri değil de bu tasviri okuyoruz sorusunun cevabı “çünkü Doğu o şekildedir” değil, “çünkü Batıdaki mevcut iktidar ilişkileri o tasvir dışında başka bir tasvire imkân vermediği için” şeklindedir.

(Ortadoğu Analiz;Kasım-Aralık 2016 Cilt: 8 Sayı: 77, ss.74-76)