Makaleler

Tabi Devletler Neden Otonomi Arttırmaya Yönelir? 1964-1975 Dönemi Türk-Amerikan İlişkilerindeki Krizi Açıklamak

 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada, ABD düzeninde yer almayı en fazla isteyen ülkeler- den biriydi. Bu süreçte dış dış politikadaki otonomisini önemli ölçüde Washington'a devreden Ankara, 1960'ların ortasına kadar ABD'nin en sadık müttefiklerinden biri oldu. Fakat 1964'te Türkiye-ABD ilişkilerinde başlayan ilk kriz, 1975 yılında Türkiye'nin ülkedeki Amerikan üs ve tesislerini kapatması- na kadar vardı. Tırmanan gerginliğe rağmen, Türkiye Amerikan düzeni içerisinde kalmaya devam etti ve ABD'ye yönelik meydan okumasını otonomisini genişletme talepleri ile sınırlandırdı. Bu bağlamda, elinizdeki çalışma uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde görece yeni olan hiyerarşi teorisinin kavram ve argümanlarını kullanarak Türkiye'nin 1964-1975 döneminde Amerikan düzeni içindeki otonomi arayışının arkasındaki nedenleri açıklamayı hedeflemektedir.

Makalenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.