Analiz

Enerji’sine Kavuşan Komşuluk: Türkiye

TAM METİN (PDF)

 

1980li ve 90lı yıllar boyunca Türkiyenin Kuzey Iraka yönelik ilgisi, PKKnın bölgede konuşlanması nedeniyle, PKK ile mücadele ekseninde şekillendi. 2000lerin ikinci yarısında Kuzey Iraktaki Kürt grupların otonom bir yapıya kavuşması ve ardından bölgede önemli miktarda petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfi Ankaranın bölgeye yönelik politikasına yeni bir boyut kattı. Özellikle 2010lu yıllarla birlikte enerji konusu Türkiyenin Bölgesel Kürt Yönetimi ile ilişkilerinde temel dinamik haline dönüştü. Bu çalışma, Ankara ve Erbil arasındaki ilişkilerde yeni bir fenomen olarak devreye giren ve Türkiyenin sadece Ortadoğu politikasını değil aynı zamanda iç siyasetini de etkileyen enerji ilişkilerini analiz etmeye çalışacaktır.