Yayınlar

TAM METİN (PDF) 1980li ve 90lı yıllar boyunca Türkiyenin Kuzey Iraka yönelik ilgisi, PKKnın bölgede konuşlanması nedeniyle, PKK ile mücadele ekseninde şekillendi. 2000lerin ikinci yarısında Kuzey Iraktaki Kürt grupların otonom bir yapıya kavuşması ve ardından bölgede önemli miktarda petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfi Ankaranın bölgeye yönelik...
Suriye sorununa barışçıl bir siyasi çözüm bulmak için İsviçre'nin Cenevre şehrindeki ilk toplantı, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimiyle 30 Haziran 2012 günü yapılmıştı. Ancak izleyen süreçte Suriye'de savaşan tarafların ve diğer ilgili aktörlerin verdikleri sözlere sadık kalmamaları nedeniyle bir sonuç üretilememişti. Uzun süren müzakerelerin...
Türkiye-İsrail ilişkilerinde son günlerde yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Taraflar bir kez daha Mavi Marmara saldırısında ölenlerin ailelerine ve yaralananlara verilecek tazminat konusunda uzlaşma arayacaklar. Bu süreç ilişkilerin tekrar gözden geçirileceği bir dönem olacaktır. Türkiye İsraili ilk tanıyan ülkelerden biri olsa da, iki ülke ilişkileri...
As was obvious almost to everyone keeping an eye on Turkish politics, the 2014 local elections were billed as a referendum for the legitimacy of the ruling Justice and Development Party. Among purported reasons are the antigovernment protests in the summer of 2013, the corruption allegations against the AK Party in the last month of 2013, and numerous leaked private phone calls...
Muhammed Mursinin 3 Temmuz 2013te askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılması, Mısırda 25 Ocak 2011deki devrimin ardından gerçekleşen dönüm noktalarından birisidir. Eski rejimin destekçileri ile devrimin gidişatından memnun olmayan iç ve dış aktörlerin arka çıktığı Mısır ordusunun bu hamlesi neticesinde devrimin demokratikleşme anlamındaki kimi...
Bu yazıda Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)nin Suriyeli mülteciler üzerine yürütmekte olduğu araştırma kapsamında 5- 10 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen Lübnan seyahatinde yazarın yaptığı kişisel gözlemlere yer verilecektir. Söz konusu gözlemler genel bir tasvir olmaktan daha çok aşağıdaki sorular etrafında şekillenmiştir:...

Körfez'de Derin Çatlak

Körfez Üçlüsü Katardan Elçilerini Geri Çağırdı 5 Mart 2014 tarihi Körfez bölgesinde çok önemli bir gelişmeye şahit olmuştur. Bölgedeki Arap ülkeleri yakın geçmişte yaşanan krizlerin en büyüğüyle karşı karşıya kalmıştır. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri arasında yer alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, güvenlik...
A fair assessment of European Union policy on Turkey is that it displays significant fluctuations based on the specific period of time and who the decision makers are; therefore, it does not follow a consistent path. While the EU at times offers strong support for Turkeys democratization efforts, it occasionally works against its fundamental principles, including the promotion of...
It is the requirement of rational politics for Turkey to have economic and political cooperation with all countries, notably with her neighbors. The Prime Minister Recep Tayyip Erdoğans visit to Brussels after five years, then hosting French President François Hollande in Turkey – a first visit at the presidential level in the last 22 years -, Turkish President Abdullah Güls...

Sayfa